Differentiatiestage Gerontofarmacologie somatogeriatrie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Er is veel expertise op het gebeid van de gerontofarmacologie en mogelijkheid tot wetenschappelijk onderzoek. Er zijn 7 promovendi die zich hiermee bezig houden.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen