Differentiatiestage Gastrointestinale endoscopie

Aanvang: 
06-12-2016
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stageduur en intensiteit: 12 maanden lang 0,4 fte

Inhoud van de stage

In deze stage wordt gedurende 3 dagdelen/week hands-on getraind in het endoscopisch verwijderen van >25 mm grote vlakke en sessiele poliepen in het colon. Er vindt training plaats in piecemeal-EMRs en de stagiair participeert in het ESD-programma. Hierbij is aandacht voor de belangrijke uitkomstbepalende onderdelen zoals de behandeling van bloedingen, herkenning en behandeling van schade aan de m.propria, preventie en herkenning van residuen. Daarnaast zal gedurende deze stage ook worden getraind in de behandeling van residu-adenomateus weefsel met verschillende technieken zoals (underwater) EMR, hot avulsion, mucosale ablatie, en full thickness resectie. Daarnaast wordt de deelnemer getraind in de verschillende classificatiesystemen die ondersteunend zijn aan de detectie van T1-carcinomen zoals NBI-based classificaties.

Ter verdere verdieping neemt de stagiair deel aan de regionale T1-werkgroepvergaderingen en het expert-T1-CRC-panel, participeert in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de behandeling van grote poliepen en T1-carcinomen, en neemt deel aan de jaarlijkse masterclasses EMR en ESD.

Aan het eind van de stage is de deelnemer in staat grote (>25 mm) poliepen te verwijderen uit het colon door middel van piecemeal-EMR, voelt zich vertrouwd met de behandeling van intraprocedurele bloedingen, perforaties, de behandeling van recurrence en is getraind in toepassing van NBI-based classificaties voor de optische diagnose van vroegcarcinomen. Daarnaast is de stagiair goed op de hoogte van de recente literatuur op dit gebied en weet deze te vertalen naar beslisvorming in de dagelijkse  praktijk.

Locatie

UMC Utrecht (2 dagdelen) en Meander Medisch Centrum (1 dagdeel)

Stagebegeleiders

Leon Moons/Paul Didden (UMCU), Thijs Schwartz (MMC)

 

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Dr. Leon M.G. Moons (l.m.g.moons@umcutrecht.nl), Dr. Paul Didden (p.didden@umcutrecht.nl) of dr. Thijs P. Schwartz (mp.schwartz@meandermc.nl)

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen