Differentiatiestage Gastrointestinale endoscopie

Aanvang: 
06-12-2016
Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Stage Duur en intensiteit: 12 maanden lang 0.4 fte

Inhoud van de stage

In deze stage wordt gedurende 3 dagdelen/week hands-on getraind in het verwijderen van > 25 mm grote vlakke en sessiele poliepen in het colon. Er vindt training plaats in piecemeal EMR’s en deelnemer participeert in het ESD programma. Hierbij is aandacht voor de belangrijke uitkomst bepalende onderdelen zoals de behandeling van bloedingen, herkenning en behandeling van m. propria schade, preventie en herkenning van residuen. Daarnaast zal gedurende deze stage ook worden getraind in de behandeling van residu adenomateus weefsel met verschillende technieken zoals (underwater) EMR, hot avulsion, mucosale ablatie, en full thickness resectie. Daarnaast wordt de deelnemer getraind in de verschillende classificatiesystemen die ondersteunend zijn aan de detectie van T1 carcinomen zoals NBI based classificaties en chromoendoscopie.

Ter verdere verdieping neemt de deelnemer deel aan de regionale T1 werkgroepvergaderingen en het expert T1 CRC panel, participeert in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de behandeling van grote poliepen en T1 carcinomen, en neemt deel aan de jaarlijkse masterclass EMR en de masterclass ESD.

Aan het eind van de stage is de deelnemer in staat > 25 mm poliepen te verwijderen uit het colon door middel van piecemeal EMR, voelt zich vertrouwd met de behandeling van intraprocedurele bloedingen, perforaties, en de behandeling van recurrence. Is getraind in toepassing van NBI based classificaties voor de optische diagnose van vroegcarcinomen. Daarnaast is de patiënt diep ingevoerd in de literatuur en weet dit te vertalen naar de dagelijkse beslisvorming in de praktijk.

 

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dr. B. Oldenburg; boldenbu@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen