Differentiatiestage Dysmorfologie/multipele congenitale afwijkingen Consulten Klinische Genetica Kinderziekenhuis

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het Wilhelmina Kinderziekenhuis (WKZ) UMCU worden consulten verricht bij kinderen die zijn opgenomen. Het WKZ is een gespecialiseerd kinderziekenhuis waarvan er slechts enkele in Nederland zijn. Vanuit het hele land worden kinderen naar het WKZ verwezen voor opname in verband met een breed scala aan indicaties. Er is een nauwe samenwerking tussen de afdeling klinische genetica en de verschillende afdelingen in het ziekenhuis.

Deze stage biedt de mogelijkheid om in korte tijd veel ervaring op te doen met klinische consulten bij kinderen. Hierbij is vooral aandacht voor lichamelijk (dysmorfologisch) onderzoek bij neonaten. Ook het intensieve contact met de medebehandelaars maakt de stage uniek.

Sollicitatie en contact

Voor meer informatie over deze stage kan contact worden opgenomen met de opleider, mw. prof.dr.V.V.M.Knoers of de plaatsvervangend opleider dr.J.C.Giltay, afd medische genetica UMCU (tel 088 7503800 of via email met de secretaresse van de opleider m.c.nijssen@umcutrecht.nl)

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen