Differentiatiestage Dermapathologie Dermatopathologie in het UMCU

Aanvang: 
13-04-2020
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Binnen deze stage ga je als AIOS onder supervisie van dedicated dermatopathologen dagelijks participeren in de dermatopathologie diagnostiek: de afdeling verzorgt dermatopathologische diagnostiek voor het UMCU, het Centraal Militair Hospitaal, het Prinses Maxima Centrum (kinderdermatopathologie), maar ook voor externe zelfstandige dermatopathologie praktijken (Ceulen kliniek en het Dermatologisch Centrum Utrecht) en huisartsen (Saltro). Dit maakt dat er een groot en gevarieerd aanbod is. Tevens zijn er talrijke consulten, waarvan vele op het gebied van melanocytaire tumoren, waarin je je als AIOS uitstekend kan verdiepen, en ook uitgebreid kennis maakt met de moleculaire diagnostiek van deze laesies. Als AIOS verzorg je de wekelijkse dermatopathologie bespreking in het UMC en heb je een actieve rol in het MDO melanoom en andere besprekingen. Er bestaat de mogelijkheid om in je verdiepingsstage te participeren in onderwijs en onderzoek. 

Hoe ga ik leren?

Wat is bijzonder aan deze stage? Op de eerste plaats de laagdrempelige supervisie door 2 zeer ervaren dedicated dermatopathologen (Prof. Marijke van Dijk en Dr. Willeke Blokx), binnen een groot team van onderwijsminded pathologen in de pathologenstaf van de afdeling pathologie van het UMCU. Op de tweede plaats is er een ruim aanbod van consulten vooral op het gebied van melanocytaire tumoren en is de moleculaire diagnostiek van melanocytaire tumoren van een uitstekend niveau. Er is een ruime mogelijkheid om je hierin te verdiepen. De competenties medisch handelen en kennis en wetenschap krijgen hiermee ruim aandacht. Op de derde plaats heb je een actieve rol in de diverse dermatopathologiebesprekingen. Hiermee worden je communicatieve en samenwerkingsvaardigheden getraind ook waar het lastige casuïstiek betreft. De afdeling verzorgt ook dermatopathologie onderwijs aan de AIOS van de afdeling Dermatologie middels een 3-maandelijkse stage. De aanwezigheid van deze dermatologie AIOS bevordert laagdrempelig intercollegiaal leren.

 

 

Show-and-tell

Referentie AIOS Kelly Kerckhoffs, verdiepingsstage vanuit het MUMC (1-1-2020 tot 1-6-2020): Ik heb mijn verdiepingsstage dermatopathologie in het UMC Utrecht als zeer leuk en leerzaam ervaren. Er is een groot aanbod van zowel functionele dermatopathologie als melanocytaire laesies. De supervisie door zowel Marijke van Dijk als Willeke Blokx is laagdrempelig en er is veel aandacht voor de correlatie met het klinisch beeld. Ook bij de wekelijkse dermatopathologiebespreking lag er nadruk op clinicopathologische correlatie. Tijdens deze bespreking was er ook een prettige interactie met de dermatologen en dermatologie AIOS. Daarnaast waren er veel consulten beschikbaar van met name melanocytaire laesies. Ik heb hierbij veel geleerd over de toegevoegde waarde van moleculaire diagnostiek voor het vaststellen van bijvoorbeeld een spitzoide signatuur van een laesie of kenmerken die duiden op maligniteit. Het contact met de andere AIOS en pathologen was zeer prettig. Ik heb mij zeer welkom gevoeld op de afdeling en werd direct opgenomen in de groep. Kortom: een echte aanrader voor iedereen met belangstelling voor dermatopathologie!

 

Sollicitatie en contact

Bij interesse voor een differentiatie stage kan je contact opnemen met Prof. Marijke van Dijk of Dr. Willeke Blokx. Email: m.r.vandijk-20@umcutrecht.nl of w.a.m.blokx@umcutrecht.nl, eventueel via het stafsecretariaat (e.wijlacker@umcutrecht.nl).

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen