Differentiatiestage Cardioanesthesiologie Cardioanesthesiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Bij de module cardioanesthesiologie verdiept de AIOS zich in de anesthesie bij patiënten die cardio- of longchirurgie ondergaan, met de daarbij behorende  farmacologie, fysiologie en bewakingsmogelijkheden. De AIOS leert de principes kennen achter de diverse cardiochirurgische ingrepen, en maakt kennis met de werking van extracorporele circulatie en cardiac assist devices, en met de diverse aspecten van de perioperatieve zorg na een hart- of longtransplantatie. De AIOS leert bovendien het verrichten van een basaal TEE-onderzoek. Desgewenst bestaat de mogelijkheid zich bij deze module nadrukkelijk op de kindercardioanesthesie te richten.

Hoe ga ik leren?

De AIOS is onderdeel van het team op de cardiochirurgische OK. Met name samenwerking en communicatie zijn binnen dit team van essentieel belang. Naast het verzorgen van de anesthesiologische zorg, waarbij de nadruk ligt op de hierboven beschreven kennis en vaardigheden, bestaat er ook de mogelijkheid om mee te lopen met de perfusionist.

Buiten de OK vormt de betrokkenheid in het perioperatieve proces, zowel in de voorbereiding als de postoperatieve zorg, een belangrijk onderdeel van deze stage.

Show-and-tell

Onderscheidende onderdelen van de ze stage zijn:

  • Anesthesiologische zorg voor patiënten met klinisch relevante cardiale pathologie
  • Advanced monitoring, met onder andere TEE
  • Cardio-anesthesiologie binnen een centrum gespecialiseerd in mechanische circulatoire ondersteuning en in hart- en longtransplantatie

 

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrief met motivatie:

Prof.dr. R.G. Hoff, opleider anesthesiologie
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Tel: (088) 755 3027
e-mail: m.brun-vangasteren@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen