Differentiatiestage Bacteriologie antimicrobiele resistentie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding schat dat resistente micro-organismen jaarlijks 25.000 sterfgevallen veroorzaken. Het UMC Utrecht is gespecialiseerd in de preventie en bestrijding van zowel antibacteriele als antivirale resistentie. In deze stage leer je zowel klassieke kweek/fenotyperingen als moderne moleculaire techieken voor het aantonen van antivirale en antibacteriele resistentie. De nadruk ligt op organismen als VRE, MRSA, HIV, HCV en herpesvirussen. Naast de detectiemogelijkheden, leer je ook het belang van goede klinische interpretatie en leer je gebruik te maken van in interpretatiehulpmiddelen. Tenslotte ver krijg je inzicht in preventie en interventie mogelijkheden ter bestrijding van antimicrobiele resistentie.

Sollicitatie en contact

Mocht je geinteresseerd zijn in deze stage, dan kun je je wenden tot Mw Dr. A.M.J. Wensing, opleider Medische Microbiologie in het UMC Utrecht.

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen