Differentiatiestage Algemeen Algemene Anesthesiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Doel van de verdiepingsmodule algemene anesthesie is enerzijds een verdieping van anesthesiologische achtergrondkennis, technische vaardigheden en kennismaken met complexe academisch-chirurgische ingrepen, en anderzijds aandacht voor de organisatie van het peroperatief proces, zowel medisch als ook logistiek.

In deze stage wordt aandacht besteedt aan alle grote specialismen die onder de algemene anesthesiologie vallen zoals oncologie (heelkunde, gynaecologie, urologie), plastische chirurgie, orthopedie en traumachirurgie. Hierbij wordt kennis gemaakt met anesthesie bij procedures zoals robotchirurgie, HIPEC en HIFU (intra-abdominale chemotherapie en hoogfrequentie-ablatie), slokdarmchirurgie en acute traumachirurgie (“damage control ”).

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrief met motivatie:

Prof.dr. R.G. Hoff, opleider anesthesiologie
Postbus 85500
3508 GA Utrecht
Tel: (088) 755 3027
e-mail: m.brun-vangasteren@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen