Differentiatiestage Heelkunde

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding voor het specialisme Heelkunde duurt zes jaar. Binnen het 'cluster Heelkunde UMC Utrecht' wordt samengewerkt met de niet-universtaire opleidingsklinieken van de Antonius Ziekenhuizengroep te Utrecht, het Diakonessen ziekenhuis te Utrecht, het Twenteborg ziekenhuis te Almelo, het Jeroen Bosch ziekenhuis in Den Bosch, het Amphia ziekenhuis in Breda, het Meander ziekenhuis in Amersfoort en het Tweesteden ziekenhuis in Tilburg. Momenteel zijn er 53 assistenten in opleiding binnen het cluster Heelkunde UMC Utrecht. Daarvan zijn 22 AIOS in het UMC Utrecht werkzaam en 31 AIOS in de hierboven genoemde ziekenhuizen. In de regel wordt de opleiding verzorgd door 1 perifere opeidingskliniek en het UMC Utrecht. Daarbij wordt gestreefd naar tenminste 2 jaar universitaire en 3 jaar perifere opleidingsstages.

Het opleidingscluster Heelkunde UMC Utrecht wordt geleid door de volgende opleiders:

UMC Utrecht: Prof. Dr. I.H.M. Borel Rinkes
Antonius Nieuwegein: Dr. P.M.N.Y.H. Go
Diakonessenhuis: Dr. G.J. Clevers
Meander Medisch Centrum: Dr. A.J. van Overbeeke
Tweesteden Ziekenhuis Dr. S. A. Kranendonk
Amphia Ziekenhuis: Dr. J.H. Wijsman
Jeroen Bosch Zoekenhuis: Dr. Koop Bosscha
Twenteborg Ziekenhuis: Dr. S.J.G. van Baal

Het 'cluster Heelkunde UMC Utrecht kent stages van 6 tot 12 maanden waarbij binnen de Heelkunde van het UMC Utrecht de volgende verdiepingsstages mogelijk zijn:
- GE Chirurgie
- Oncologie
- Traumatologie
- Vaatchirurgie
- Kinderchirurgie

Opleiders
De opleidingsbegeleiding wordt door de opleider en plv. opleider gecoördineerd en aangestuurd. Zijn zien toe en dragen zorg voor een goede invulling en uitvoering van de onderwijsbegeleiding in de dagelijkse leerpraktijk.

Opleidingsgroep
De opleidingsgroep van de afdeling Heelkunde beschouwd zichzelf al een gedreven opleidingsteam die voortdurend bezig zijn om het beste uit de AIOS te halen. Er is sprake van een enthousiasmerende opleidingssfeer waarbij met hoge eisen stelt als uitingsvorm van ambitie en gedrevenheid

Mentor
Het UMC Utrecht kent een mentor die voor de AIOS van de eafdeling Heelkunde beschikbaar en bereikbaar is als het nodig mocht zijn.

Vertrouwenspersoon
Binnen het UMC Utreht is een vertrouwenspersoon en een plv. vertrouwenspersoon actief t.b.v. alle AIOS.

Opleidingsadviseur
Binnen het UMC Utrecht is een medisch opleidingsadviseur aanwezig die zowel opleiders, begeleiders als AIOS kan ondersteuning bij de uitvoering van het opleidingsplan.

Sollicitatie en contact

Informatie over de stagebegeleiders 
Prof.dr. I.H.M. Borel Rinkes, oncologisch chirurg, opleider
Contact: Marielle Hoefakker, secretaresse
  Heidelberglaan 200
  3508 GA  Utrecht
  Tel. 088-7558214 
E-mail: i.h.m.borelrinkes@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen