Differentiatiestage Gastro-intestinale pathologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Gastro-intestinale pathologie vorm een groot onderdeel van de praktijk van de afdeling Pathologie in het UMC Utrecht. De grote hoeveelheid biopten vormt een goede case-mix van de gebruikelijke GE-pathologie. Daarnaast is met name de oncologische GE-chirurgie sterk vertegenwoordigd, waarbij darmresecties, oesophagus-maagresecties en HPB resecties in toenemende mate worden verricht. Met het tot stand komen van AVL-ziekenhuizen locatie Utrecht, wordt een nog sterkere groei van deze oncologische chirurgie verwacht.
De diagnostiek wordt ondersteund door up-to-date moleculaire technieken, inclusief next generetion sequencing, en begeleid door gespecialiseerde GE-pathologen.

Naast de reguliere diagnostiek bestaat er een omvangrijke consultpraktijk van ca. 200-300 consulten per jaar, welke de gehele GE-pathologie behelst. Er wordt nauw samengewerkt met andere instituten, m.n. Het AMC in Amsterdam en Johns Hopkins in Baltimore, USA

Kenmerkend voor de GE-praktijk in het UMC Utrecht is de sterke interactie met de kliniek. Er is wekelijks een GE-bespreking en 2-3 maal per week een oncologie bespreking specifiek gericht op GE-pathologie. waarbij patiënten met radiologen, oncologen, chirurgen, MDL artsen en radiotherapeuten multidisciplinair besproken worden. Voorts zijn er elke week besprekingen met betrekking tot de moleculaire diagnostiek (MSI, Next generation sequencing), en is er 1x per maand een bespreking met de klinische genetica voor patiënten met erfelijke syndromen.

Sollicitatie en contact

U kunt contact opnemen met:
- prof. J. Offerhaus, GE-patholoog en stagebegeleider (g.j.a.offerhaus@umcutrecht.nl)
- Prof.dr. M.R van Dijk, opleider Pathologie (M.R.vanDijk-20@umcutrecht.nl)
- prof. dr. P. van Diest, plaatsvervangend opleider en hoofd van de afdeling (P.J.vanDiest@umcutrecht.nl)

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen