Differentiatiestage Chirurgische gastro-intestinale oncologie incl. Endocriene en Mamma chirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De opleiding voor het specialisme Heelkunde duurt 6 jaar. Binnen het “cluster Heelkunde UMC Utrecht” wordt samengewerkt met de niet-universitaire opleidingsklinieken van de St. Antonius Ziekenhuisgroep te Nieuwegein, het Diakonessenhuis te Utrecht, het Jeroen Bosch Ziekenhuis te Den Bosch, het Meander Medisch Centrum te Amersfoort en het TweeSteden Ziekenhuis te Tilburg.
Momenteel zijn er 56 assistenten in opleiding binnen het cluster Heelkunde UMC Utrecht. Daarvan zijn 18 AIOS in het UMC Utrecht werkzaam en 38 AIOS in de hierboven genoemde ziekenhuizen. In de regel wordt de opleiding verzorgd door 1 perifere opleidingskliniek en het UMC Utrecht. Daarbij wordt gestreefd naar tenminste 2 jaar universitaire en 3 jaar perifere opleidingsstages.

Quick scan gedaan. Jaarlijks set Q, (AIOS over bazen), 3x/jr regionale refereeravond. Jaarverslag (wetenschappelijk) van de afdeling.

Sollicitatie en contact

Prof.dr. I.H.M. Borel Rinkes, chirurg
Divisie Heelkundige Specialismen
Huispostnummer G 04.228
UMC Utrecht
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT
Tel. 088-7558214

Zie voor de sollicitatieprocedure: http://nvvh.artsennet.nl/opleiding/sollicitatie-opleiding.htm

 

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen