Differentiatiestage Meerdere mogelijkheden voor differentiaties binnen KNO UMCU

Duur: 
4 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het basisdeel van de opleiding KNO in het UMCU bestaat gemiddeld uit 42 maanden en vormt het fundament van de opleiding tot KNO-arts. Het differentiatie jaar bestaat uit twaalf maanden.  Minimaal 24 maanden wordt tijdens de opleiding in de academische opleidingsinrichting doorgebracht, de overige perioden in meerdere gelieerde niet-universitaire opleidingsinrichtingen. Naast de basisstages in het basisdeel van de opleiding, zijn er  differentiatie stages die ruimte bieden voor sub-specialisering. Deze differentiatie stage duurt 4 maanden. Als differentiant van buiten maak je onderdeel uit van de aios groep/opleidingsgroep KNO UMCU en committeer je je aan het vigerende opleidingsplan KNO UMCU en regelementen/ziekenhuisafspraken van de afdeling KNO in het UMCU.

Binnen onze opleiding zijn er vier mogelijkheden voor het volgen van  een differentiatie stage:

  • Otologie en schedelbasischirurgie (UMCU)
  • Rhinologie: sinuschirurgie/rhinoplastiek (UMCU)
  • Pediatrische KNO (Wilhelmina Kinderziekenhuis
  • Hoofdhals chirurgische oncologie (UMCU/Cancer Centre)

Hoe ga ik leren?

Hoofdbestanddeel van de opleiding is het werkplekleren tijdens stages onder leiding van de  opleider(sgroep).  De differentiatie wordt met de differentiatie opleider zoveel mogelijk naar eigen interesse en ambitie ingevuld. De aios participeert op de OK, de poli, MDO. Het accent zal meer liggen op de OK dan op andere opleidingsactiviteiten.

Vereisten aios:

  • Je bent in opleiding tot KNO-arts in een erkende opleidingsinrichting en gaat starten aan je laatste jaar;
  • Je hebt schriftelijke toestemming van je eigen universitaire opleider om elders/extern een differentiatiestage te lopen;
  • Er is een samenwerkingsovereenkomst tussen beide ziekenhuizen;
  • Als differentiant van buiten maak je onderdeel uit van de aios groep/opleidingsgroep KNO UMCU en committeer je je aan het vigerende opleidingsplan/roosters KNO UMCU en regelementen/ziekenhuis afspraken van de afdeling KNO in het UMCU.

Sollicitatie en contact

Geïnteresseerden voor een differentiatie stage kunnen contact opnemen met of een open sollicitatie/motivatie brief sturen naar de universitaire opleider: Drs. I. Ligtenberg-van der Drift,afdeling KNO, Heidelberglaan 100 – Huispostnummer G.05.129, 3584 CX Utrecht of naar kno@umcutrecht.nl. Neem tijdig contact op (ruim 8-10 maanden van tevoren).

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen