Differentiatiestage Neurovasculaire aandoeningen

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

De zorglijn cerebrovasculaire ziekten is onderdeel van de afdelingen neurologie en neurochirurgie van het UMC Utrecht. Binnen de cerebrovasculaire zorglijn werken 7 neurologen, 5 neurochirurgen en een klinisch epidemioloog. Verder is er een nauwe samenwerking met de neuropsychologen, revalidatieartsen en interventieradiologen.
De stroke unit van de cerebrovasculaire zorglijn heeft 7 medium care bedden en 24 afdelingsbedden, en is daarmee de grootste stroke unit van Nederland. Binnen de stroke unit worden zowel de neurologische als neurochirurgische patiënten met cerebrovasculaire aandoeningen behandeld en werken de neurologen en neurochirurgen intensief samen. Zo is er ondermeer één gecombineerde grote visite, waarbij ook interventieradiologen aanwezig zijn.  

Naast een regionale zorg, waarbij ondermeer aan meer dan 60 patiënten per jaar intraveneus trombolyse wordt gegeven, heeft de cerebrovasculaire zorglijn ook een bovenregionale functie voor de volgende categorieën patiënten:

 • patiënten met een herseninfarct bij wie intra-arteriële behandeling wordt overwogen.
 • patiënten bij wie hemicraniëctomie wordt overwogen.
 • patiënten bij wie een bypass wordt overwogen (zowel vanuit extra- als vanuit intracraniëel).
 • patiënten bij wie carotis endarteriëctomie of stenting wordt overwogen.
 • jonge patiënten met cerebrale ischemie.
 • patiënten met vasculitis, moyamoya of andere intracraniële vasculopathieën.
 • patiënten met een erfelijk bepaalde cerebrovasculaire ziekte.
 • patiënten met een arterioveneuze malformatie.
 • patiënten met een subarachnoïdale bloeding.
 • patiënten met ongeruptureerde aneurysmata en familiaire belasting voor aneurysmata.
 • patiënten met cognitieve beperkingen als gevolg van een neurovasculaire aandoening.

Verantwoordelijke opleider:
Prof. Dr. John Wokke

Organisator stage en medisch hoofd CVZ: 
Prof. Dr. Jaap Kappelle

Contactpersoon en begeleider:
Prof. Dr. Jaap Kappelle 
 
Medische staf CVZ Neurologen:
Dr. Geert-Jan Biessels
Dr. Rinie Frijns
Prof. Dr. Jaap Kappelle 
Dr. Karin Klijn 
Dr. Ynte Ruigrok 
Prof. Dr. Gabriël Rinkel 
Dr. M.D.I. Vergouwen
Dr. Bart van der Worp
 
Neurochirurgen:
Dr. Jan-Willem Berkelbach van de Sprenkel 
Dr. Sen Han 
Prof. Dr. Luca Regli
Dr. Bon Verweij  
Dr. Bart van der Zwan 
 
Klinisch epidemioloog:
Prof. Dr. Ale Algra

Revalidatie-arts:
Dr. J.M.A. Visser

Neuropsychologen:
Dr. M.J.E. van Zandvoort
Dr. E. v.d. Berg
Drs. C. Ruis

Sollicitatie en contact

Inlichtingen en aanmelding:
Prof. Dr. Jaap Kappelle
Afdeling neurologie, H.P. G03.232
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht tel 088 7557975 
e-mail  l.j.kappelle@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen