(dag) klinische kinder- en jeugdpsychiatrie Keuzestage HIC jeugdpsychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Je doet ervaring op in de psychiatrische en somatische diagnostiek en behandeling, en de crisisinterventie van jongeren (12-18 jaar) met een ernstige psychiatrische aandoening op een (BOPZ) afdeling.

Missie A2 jeugd: Het team van A2 jeugd biedt intensieve zorg op maat voor jongeren met een ernstig psychiatrische aandoening die in een crisis verkeren, aanvullend als zorgmodule op het ambulante zorgtraject. Binnen de zorgmodule wordt excellente zorg geleverd, door een kundig en energiek team binnen een veilige werk-leefomgeving.

Bereikbaarheidsdienst
Je draait mee in de AIOS-pool van de bereikbaarheidsdiensten.

Hoe ga ik leren?

Het gaat om een stage van 6 maanden op de kliniek waarbij je onder supervisie van de kinder- en jeugdpsychiater verantwoordelijk bent voor de diagnostiek en behandeling van opgenomen jongeren van 12-18 jaar en hun ouders/verzorgers. Je werkt in een multidisciplinair kundig en energiek team van verpleegkundigen, een ouderbegeleider en activiteitentherapeut. Er zijn vaktherapeuten, psychologen en diëtisten betrokken bij de behandeling en is er een intensieve samenwerking met de Redl school.

Daarnaast neem je deel aan het mentoraat met collega AIOS, aan de medische overdracht en aan het cursorisch lokaal en landelijk onderwijs. Er zijn klinische presentaties, patiëntbesprekingen, spiegelsessies, klinische ronden, casuïstiekbespreking, journalclub en refereerbijeenkomsten. Je bent aanwezig bij life groepssupervisie systeemtherapie en supervisie psychotherapie.\

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de stage:
mw. drs. H.A. (Renate) Floor, kinder -en jeugdpsychiater, zorglijn Acuut & Intensief UMC Utrecht,
Telefoonnummer 088 - 75 57473

Voor meer informatie over de opleiding:
Dr. Nicoletta van Veelen, opleider.
Telefoonnummer: 088 - 75 58180.
E-mail: n.vanveelen@umcutrecht.nl

Xandra Schram, opleidingscoördinator psychiatrie.
Telefoonnummer: 088 - 75 67673.
E-mail: a.n.schram@umcutrecht.nl

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)

Inspireren tot leren
We leiden u op tot topprofessional in de gezondheidszorg en in het biomedisch onderzoek. Zo kunt u samen met anderen vaardig en veilig werken en bijdragen aan kennisontwikkeling in de gezondheidszorg. Onze opleidingen zijn nationaal en internationaal toonaangevend in innovatie van onderwijs, om u te inspireren tot leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMCU)
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht

tel.: 088 75 555 55
website: http://www.umcutrecht.nl/nl/Opleidingen