terug

Keuzestage

Onderwijsstage

Duur
6 maanden
Wat gaat de aios leren?

De stage wordt aangeboden in samenwerking met de geneeskunde faculteit (RUG) en in combinatie met het docentprofessionaliseringstraject, BKO van de ESI (via RUG). De stage loopt van oktober tot april.

Je bent betrokken bij het onderwijs aan geneeskunde studenten jaar 3 van het bachelor deel. Het is mogelijk om deze stage te combineren met eigen psychotherapiepatiënten en supervisie in het UCP.

Je leert het ontwerpen, verzorgen, toetsen en analyseren (kleinschalig) universitair onderwijs. Dit aan de hand van een rol als tutor, waarbij je meedraait in het onderwijs team van de bachelor jaar 3 opleiding geneeskunde Daarnaast denk je mee op gebied van onderwijs verbetering in het onderwijsteam en volg je het BKO (basis kwalificatie onderwijs) traject. Verder zijn er in overleg met de faculteit, andere projecten mogelijk (vb rol als coach, toetsvragen opstellen etc).je verzorgt onderwijs in de neurologie en psychiatrieweken.

Hoe ga ik leren?

Taken van de aios:

  • Rol als deelnemer in het  semesterteam 3.1 waarbij de focus ligt op het analyseren en door ontwikkelen van het geneeskunde onderwijs jaar 3. Tijdens de weken neurologie en psychiatrie
  • Rol als tutor in de begeleiding en beoordeling van geneeskunde studenten.
  • Deelnemer aan het BKO traject.
  • Ondersteuning course director 3.1 voor de psychiatrieweken
  • Verzorgen grootschalig college.
  • Individuele gesprekken met studenten met psychiatrische problematiek op aanvraag en na overleg met supervisor.
     
Alle opleidingsonderdelen in deze instelling