Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De vaatchirurgie van het UMCG hoort tot de grotere vaatchirurgische afdelingen van Nederland. Onder begeleiding van 5 gecertificeerde vaatchirurgen kan een breed vaatchirurgische palet onderwezen worden. Er is een groot aanbod van aneurysmata waarvoor endovasculaire therapie geïndiceerd kan zijn. Daarnaast is er een groot aanbod aan patiënten met cerebrovasculaire insufficiëntie waarvoor carotis chirurgie geïndiceerd is en zijn we tertiair verwijscentrum voor toegangschirurgie. Het brede scala aan  percutane en open revascularisatie van stenoserend vaatlijden wordt in goede samenwerking met de toegewijde groep interventieradiologen verricht. Voor het veneuze deel van de circulatie wordt voortdurend gestreefd de modernste behandeltechnieken uit te kunnen voeren. Percutane interventietechnieken worden via stages bij de interventie radiologen en of interventiecardiologen onderwezen.
Een stage op het vaatlaboratorium  van het Vaatcentrum voor het zelfstandig leren en  interpreteren van vooral Duplex is een deel van de opleiding. De universitaire omgeving stimuleert en faciliteert wetenschappelijk onderzoek.
Er is een sterke regionale en collegiale samenwerking met de vaatchirurgen uit de 3 noordelijke provincies. Werken in deeltijd is bespreekbaar. Er is een goede ondersteuning van een vasculair verpleegkundige specialist en een coördinator voor de toegangschirurgie.Er zijn meerdere aparte besprekingen voor verdieping van pathologie zoals: algemene vaatchirurgie, endovasculair, toegangschirugie, carotis, arterioveneuze malformaties.

Naast de reguliere vaatchirurgische vaatpoliklinieken die voor een deel samen met de interventieradioloog en vasculair geneeskundig internist worden gedraaid is er een Multidisciplinaire polikliniek Diabetische voet.

Patiënten met thoracale,en abdominale  aorta aneurysmata  en ook dissecties worden zowel endovasculaire en in samenwerking met de cardiothoracaal chirurgen open behandeld. Het UMCG heeft  door de samenwerking met het Dialysecentrum Groningen een van de grootste afdelingen met patiënten met indicatie voor toegangschirurgie. Door samenwerking met de grote transplantatiegroep kan het vaatchirurgisch inzicht sterk verbeterd worden.

De specifieke ingrepen zijn:

Carotiden
-meerdere technieken mogelijk door hoog aanbod

Aneurysma (Thoracaal en abdominaal)
- gefenestreerde/branched) endovasculaire open en hybride behandeling

Toegangschirurgie
- Ruim aanbod primaire en redo-vaattoegangschirurgie

Stenoserend
Uitgebreid primair maar ook eigen en regionaal verwezen redo chirurgie

Mesenteriaal ischemie
- alle open en endovasculaire ingrepen

Veneuze chirurgie
- Reconstructie en stenting van diepe veneuze pathologie
- In samenwerking met de dermatologen wordt een breed scala aan veneuze interventies aangeboden. Hiervoor zijn we preferent aan bieder van de regionale ziektekosten verzekeraar.

 Algemene informatie van de afdeling
De afdeling Heelkunde verzorgt de opleiding Heelkunde en in de differentiaties: vaatchirurgie, traumachirurgie, gastro-intestinale chirurgie, oncologische chirurgie en kinderchirurgie.
Daarnaast is het mogelijk binnen de differentiatie een module Chrurgie bij kinderen of een module HPB/LeverTx te volgen.

Opleiding
Dr. R.J. van Ginkel is de opleider Heelkunde, die samen met de plaatsvervangend opleider prof.dr. J.M. Klaase en de vertegenwoordigers van de aandachtsgebieden: dr. M.J. van der Laan, vaatchirurgie, dr. M.T. de Boer, Hepatobiliaire chirurgie en leverTx, dr. J. Lange, abdominale chirurgie, R. van Baren, kinderchirurgie, dr. J. de Vries, oncologische chirurgie en dr. K.W. Wendt, traumachirurgie de opleidersgroep vormen. De ondersteuning is in handen van C.H. Dokter.

 Groepsfunctioneren

Er zijn een groot aantal jaarlijkse ‘social events’. In willekeurige volgorde: de BBQ, de Zeildag, het Skiweekend, de Chirurgencup, de donderdagmiddagborrel in de assistentenkamer etc. Daarnaast de ad hoc feesten vanwege promoties, voltooiing (deel)opleiding, trouwpartijen en promoties.

Beschikbaarheid protocollen
De afdeling Heelkunde heeft eigen protocollen voor alle chirurgische pathologie waarmee de aios in aanraking komen. Alle relevante externe protocollen en databases  zijn via het UMCG-intranet beschikbaar. De Universiteitsbibliotheek is 24/7 elektronisch beschikbaar en bevat een zeer uitgebreide collecties aan journals.

Kwaliteitsindicatoren
D-RECT enquête
SetQ enquête
Mentorsysteem: operationeel
Interne opleidingsaudit UMCG
Interne kwaliteitsvisitatie UMCG: operationeel
Skillslab, incl. VR faciliteiten: aanwezig
Digitaal portfolio: operationeel

Visitatie RGS heeft in juni 2014 plaatsgevonden. Slechts met één advies en één aanbeveling heeft de opleiding een erkenning gekregen tot 2019.
Opleiding vindt plaats conform het opleidingsplan SCHERP van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde.
Alle moderne feedback- en toetsingsmomenten worden gebruikt: OSATS, KPB, CAT, CBD, 360 graden feedback.
360 graden feedback vindt plaats door staf en verpleging. Per afdelingsstage van vier maanden geeft de staf van het aandachtsgebied via de vervolgopleider feedback.

De afdeling Heelkunde kent een mentorsysteem. Iedere aios kan een eigen mentor keizen. De rol van de mentor is een extra contact- en vertrouwenspersoon voor vragen en feedback. Alle stafleden kunnen de rol van mentor vervullen.
Voortgangsgesprekken vinden regelmatig plaats, minstens zo vaak als formeel vereist, maar wanneer wenselijk vaker. Hieraan nemen de aios, de vervolgopleider en/of de (plaatsvervangend) opleider deel. Voorafgaand aan dit gesprek wordt de aios in de stafvergadering van het aandachtsgebied besproken.

Speciale voorzieningen
De aios beschikken over een ruime gezamenlijke centraal gelegen assistentenkamer met opbergruimte voor persoonlijke bezittingen, werkplekken en computers. Daarnaast zijn er piketkamers welke tijdens de dienst gebruikt kunnen worden.

Sollicitatie en contact

U kunt zich wenden tot dr. M.J. van der Laan.
Het secretariaat is bereikbaar op telefoonnummer: 050-3613382.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx