Differentiatiestage Traumatologie Neurotraumatologie

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Neurotraumatologie is sinds jaren een belangrijk aandachtsgebied van de afdeling Neurologie in Groningen. Het UMCG is een level-1 traumacentrum waar jaarlijks 800 patiënten met traumatisch hersenletsel worden gezien. De afdeling Neurologie is als poortspecialisme betrokken bij de primaire opvang en het vervolgbeleid op de IC. Gestructureerde follow-up vindt plaats in multidisciplinair verband. Uitgebreide samenwerking is aanwezig met de afdelingen psychologie en revalidatie en chirurgie. Onderzoeksthema’s zijn: neuro-imaging, outcome, cognitie (in het bijzonder frontale functiestoornissen). De stage biedt de mogelijkheid om kennis te maken met alle aspecten van de zorg rondom traumatisch hersenletsel. Tijdens de stage wordt aandacht besteed aan de opvang en diagnostiek van traumapatiënten en vervolgbeleid op de intensive care. Ook de behandeling met ICP-monitoring is hiervan een onderdeel. Kennismaking met geavanceerde neuro-imaging van traumatisch hersenletsel zoals perfusie-CT, nieuwe MRI-technieken en PET-scan behoort tot de stage onderdelen. Tevens bestaat de mogelijkheid om te participeren in de follow-up van patiënten via speciale spreekuren (contusiespreekuur, wervelspreekuur). Daarnaast worden er ook patiënten gezien met traumatisch wervelkolomletsel en letsels van het perifeer zenuwstelsel.

 

Sollicitatie en contact

De stage neurotraumatologie kan plaats vinden in het vrije deel van de opleiding. Minimaal 3 jaar neurologische ervaring is vereist.  De stagefrequentie is 2x per jaar.

Procedure: bij belangstelling kunt u contact opnemen met dr. J. van der Naalt via j.van.der.naalt@neuro.umcg.nl  of via het secretariaat via tel 050-362430.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx