Differentiatiestage Oncologie Chirurgische Oncologie

Aanvang: 
08-09-2015
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Tertiair centrum chirurgische oncologie met alle voorkomende pathologie

Gespecialiseerde poli's:
Mamma, erfelijke tumoren, hoofdhals, sarcomen, melanomen, abdominaal, HPB, kinderen

Patiëntpopulatie: vooral tertiaire verwijzingen

Specifieke ingrepen:
HIPEC, regionale perfusie, weke delen tumoren, laparoscopische klierdissecties en adrenalectomieen, oncoplastische en profylactische chirurgie

In regio VI wordt ernaar gestreefd de differentiatie chirurgische oncologie deels in het UMCG en deels in de periferie te laten plaatsvinden.

De arts assistent participeert in het team chirurgische oncologie onder supervisie van een van de stafleden met aandachtsgebied chirurgische oncologie die de voortgang bewaakt en rapporteert naar de opleider. Na één jaar differentiatie wordt deze taak overgedragen aan de begeleider van het tweede jaar. Dit geschiedt door een gezamenlijk gesprek van de differentiant met beide begeleiders waarbij de vorderingen worden besproken en de leerdoelen die nog specifiek aandacht moeten krijgen. De differentiant levert hiervoor twee weken van tevoren een overzicht aan van de vorderingen in thema’s en key procedures. Een verslag van dit gesprek wordt opgenomen in het portfolio.

 

Sollicitatie en contact


Wanneer u informatie wilt, kunt u het beste bellen naar het secretariaat van de chirurgische oncologie op toestel +51.50.3612317 en vragen naar dr. J. de Vries.

Hij is direct te benaderen via email: jakob.de.vries@umcg.nl of op +31.631623544

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx