Differentiatiestage Kinderchirurgie Kinderchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Kinderchirurgie is om meerdere redenen een bijzonder vak. Niet alleen vanwege de leeftijdspopulatie, in het Beatrix KinderZiekenhuis (BKZ) van het UMCG van 0 tot 18, maar vooral vanwege de zeldzaamheid van vele aandoeningen. Vanwege die zeldzaamheid zijn er in Nederland zes kinderchirurgische centra. In die zes centra worden kinderen behandeld met aangeboren afwijkingen, zeldzame verworven afwijkingen, polytrauma en vinden orgaanvervangende behandelingen plaats. In het UMCG betreft dat lever-, pancreas- en dunnedarmtransplantaties. In het UMCG maakt de Kinderchirurgie onderdeel uit van de afdeling Chirurgie. Door samenwerking met alle aandachtsgebieden wordt kennis maximaal gebundeld en efficiënt ingezet.

Gespecialiseerde poli's
De Kinderchirurgie in het UMCG kent 3 soorten poli’s: Kinderchirurgie voor specifieke kinderchirurgische en algemeen chirurgische aandoeningen, de Transitiepoli voor patiënten vanaf 18 jaar en het Anorectaal Functiecentrum (AFC) met een dagdeel voor kinderen en een dagdeel voor volwassenen.

De patiëntenpopulatie wordt gevormd door leeftijd, specifieke en algemene aandoeningen, in in het bijzonder het “gele kind”, kinderen met anorectale malformaties en de ziekte van Hirschsprung en met kwaadaardige aandoeningen (UMCG is een van de vier centra in Nederland waar solide tumoren bij kinderen geopereerd worden).

Gespecialiseerde ingrepen
Ingrepen samenhangend met deze specifieke patiëntenpopulatie zijn bijvoorbeeld operatieve behandeling van galgangatresie en choledochuscyste, anorectale (endoscopische) diagnostische en therapeutische behandeling, en excisie van solide tumoren zoals nefroblastoom, neuroblastoom en diverse soorten sarcomen.

Kinderchirurgie in het UMCG maakt deel uit van de afdeling Chirurgie. Het aandachtsgebied Kinderchirurgie heeft sinds 2008 een erkende vervolgopleiding Kinderchirurgie. Deze erkenning geldt tot maart 2015. De eerste differentiant kinderchirurgie hebben wij in 2011 verwelkomd. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling Kindergeneeskunde, met name de algemene kindergeneeskunde, de kinder-MDL en de neonatologie.

De opleidersgroep bestaat uit zes kinderchirurgen. Tevens zijn er twee fellows werkzaam.


 

Sollicitatie en contact

Voor informatie over de differentiatie Kinderchirurgie in het UMCG kunt u terecht bij:

Mw. R. van Baren, opleider Kinderchirurgie
Telefoon: 050-3612306 (telefoonnummer secretariaat)
E-mail:  r.van.baren@umcg.nll

 

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx