Differentiatiestage Intensive care kinderIC profilering

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Kinder IC van het Beatrix Kinderziekenhuis is een van de grootste afdelingen voor kinderintensieve zorg in Nederland. De afdeling heeft 20 bedden die een belangrijke schakel vormt in de ketenzorg voor zieke kinderen. Jaarlijks worden ongeveer 800 – 900 kinderen in de leeftijd van 0 tot 18 jaar opgenomen. De afdeling is een tertiair multidisciplinair referentiecentrum voor kinderen afkomstig uit Noord-Nederland. Daarnaast heeft de afdeling een landelijke functie voor kinderen na transplantatiechirurgie of met pulmonale hypertensie. Het palet aan patiëntenzorg dat wordt geboden is divers en omvat interne problematiek, een uitgebreid cardiochirurgisch programma, neurochirurgie en traumatologie. De afdeling beschikt over alle mogelijkheden om de ademhaling te ondersteunen, inclusief non-invasieve beademing, HFOV en ECLS. Ook acute nierfunctie- en leverfunctievervangende therapie in diverse vormen wordt verzorgd. Kortom, het is een boeiende en dynamische afdeling met korte, niet-hierarchische overleglijnen. We hebben veel aandacht voor fysiologie en pathofysiologie, maar ook voor de ethische aspecten van het vak. Het translationele wetenschappelijk onderzoek van de afdeling richt zich op alle aspecten van kunstmatige beademing bij kinderen.

Wat wij bieden

-          werken in een dynamische afdeling met een zeer gevarieerd patientenaanbod

-          groeien naar een rol als supervisor samen met de fellows Kinder IC

-          uitgebreide bedside teaching door een van de senior stafleden

-          participatie in besprekingen van de Kinder IC zoals het multidisciplinair overleg, dagelijkse patientenbespreking, maandelijks fellow-onderwijs, maandelijkse journal club, maandelijkse M&M bespreking, maandelijkse researchbespreking en de maandelijkse protocollenbesprekingen

-          mogelijkheid tot een korte stage bij de anaesthesiologie gericht op luchtwegmanagement

-          mogelijkheid om te participeren in het lopende wetenschappelijke onderzoek van de afdeling, bij voorkeur ook uitmondend in (deelname aan) een publicatie en/of voordracht

-          mogelijkheid om mee te kijken met cardiochirurgische ingrepen

-          mogelijkheid om mee te gaan tijdens het transport van kritisch zieke kinderen

 Er worden hoge eisen aan je gesteld. Maar we zorgen ervoor dat je steeds in een veilige opleidingsomgeving verkeert zodat dit o0k verantwoord is. Je krijgt een senior staflid als mentor toegewezen.

De profileringsstage wordt daarom begonnen met een entreegesprek waarin de AIOS en de mentor de door de AIOS geformuleerde leerdoelen bespreekt. Deze leerdoelen omvatten in ieder geval a) het verrichten van een consult in het betreffende deel van de kindergeneeskunde (medisch handelen, communicatie, samenwerking), b) het gericht aanvragen en interpreteren van functie-onderzoek in het betreffende deel (medisch handelen), en c) het maken van een evidence based protocol of richtlijn binnen het deelgebied (kennis en wetenschap).

Een tussentijdse evaluatie vindt plaats na 6 weken en een eindevaluatie na zes maanden. Getoetst wordt aan de hand van:

-          KBS voor het desbetreffende gebied of een naar analogie van dit KBS opgesteld alternatief. Van belang voor de toetsing van dit KBS is dat hierbij gestreefd wordt naar een hoger niveau dan in de common trunk. Dit is voor de verdiepingsonderdelen Miller 4 (laat zien zelfstandig te functioneren) en een andere rol (superviseert en/of onderwijst anderen). Het gewenste eindniveau moet in te plan worden opgenomen

-          De algemeen kindergeneeskundige groei wordt getoetst door middel van KBS thema XIV– Competentiespecifieke groei AIOS in de opleiding (zie hoofdstuk 7)

-          1CAT

-          2 KPB’s gekoppeld aan onderdeelspecifieke leerdoelen

Sollicitatie en contact

Dr. Martin Kneyber, kinderarts-intensivist en opleider Kinder IC

Drs. Joke Kieboom, kinderarts-intensivist en plaatsvervangend opleider

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx