Differentiatiestage Hepatologie Hepatologie en Levertransplantatie

Aanvang: 
06-04-2018

Wat gaat de aios leren?

 

Het UMCG is een van de weinige ziekenhuizen in de wereld en het enige ziekenhuis in Nederland, dat alle vormen van orgaantransplantaties verricht. In het UMCG worden jaarlijks 50-60 levertransplantaties verricht. De aios zal zich kunnen verdiepen in alle aspecten van het levertransplantatieprogramma. Verder is het focus op klinische en poliklinische hepatologie met speciale aandacht voor gedecompenseerde cirrose met alle gerelateerde complicaties zoals therapie refractaire ascites, hepatische encefalopathie en hepatocellulair carcinoom.

Deze stage behelst daarmee de volgende thema’s:

  • Indicatiestelling voor levertransplantatie

  • Post-operatieve complicaties (infecties, rejectie, galwegafwijkingen)

  • Immunosuppressieve medicatie

  • Diagnostiek en behandeling complicaties cirrose

Hoe ga ik leren?

De aios zal actief bijdragen aan de pre- en postoperatieve zorg van levertransplantatie patiënten. Hiervoor zullen de dagelijkse besprekingen op de chirurgische intensive care en verpleegafdeling C4VA van de afdeling hepatobiliaire chirurgie worden bijgewoond. Er zal een actieve inbreng zijn bij de multidisciplinaire transplantatiebespreking. De stagist zal de levertransplantatie patiënten poliklinisch vervolgen op een eigen spreekuur.

Daarnaast heeft de aios een algemene hepatologie poli waarbij er speciaal aandacht is voor de indicatiestelling voor screening voor levertransplantatie. Verder wordt uitgebreid ervaring opgedaan met  de diagnostiek en behandeling van complicaties die kunnen optreden bij cirrose zoals therapie refractaire ascites, hepatische encefalopathie, hepatocellulair carcinoom en hepatopulmonaal syndroom.

Er is ruimte om bij de radiologie kennis te maken met interventie technieken zoals plaatsing van PTCD drains, transjugulaire intrahepatische portosystemische shunts of PARTO-procedures. Verder maakt de aios kennis met de multidisciplinaire behandeling van het hepatocellulair carcinoom. In samenwerking met de radiologie en HPB chirurgie bestaat de mogelijkheid om RFA, TACE of SIRT bij te wonen. Er is tenslotte ruimte om hepatobiliaire ingrepen bij te wonen zoals resecties en levertransplantaties.

Sollicitatie en contact

Aanvang: het gehele jaar in overleg.
Sollicitaties via dr. H.M. van Dullemen, opleider MDL of dr. J. Blokzijl, plaatsvervangend opleider.
Contact: h.m.dullemen@umcg.nl of h.blokzijl@umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx