Differentiatiestage Hematologie Hematologie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De afdeling Hematologie is met 32 bedden één van de grootste in Nederland. Door de unieke (solitaire) ligging in het noorden van het land is alle hematologische zorg in de volle breedte op hoog niveau aanwezig. De goede sfeer, het hoge kennisniveau van de stafleden, de duidelijke protocollaire manier van werken, en de laagdrempeligheid waarmee ieder staflid bereikbaar is voor AIOS worden keer op keer door vertrekkende ‘klare’ hematologen geroemd. De website (www.hematologiegroningen.nl) bestemd voor de afdeling maar ook voor patiënten, is een geweldige steun voor elke AIOS binnen het UMCG, maar wordt door het hele land geconsulteerd met meer dan 10.000 wekelijkse bezoekers.

De afdeling Hematologie is binnen het UMCG een zelfstandige afdeling die vanzelfsprekend nauw samenwerkt met de afdeling Interne Geneeskunde.

Een duo-opleiding is mogelijk in samenwerking met de afdeling Hematologie van het MST Enschede (jaar 1 aldaar; jaar 2 in het UMCG).

De afdeling bestaat uit een sectie Algemene Hematologie en een sectie Hemostase en Trombose. De afdeling heeft 32 bedden verdeeld over 2 verpleegafdelingen; er wordt dagelijks door 3-4 hematologen en fellows polikliniek gedraaid (algemeen, stolling, transplantatie). De vaste staf bestaat uit 8 internist-hematologen en 1-2 tijdelijke jonge hematologen. Gemiddeld zijn er de laatste jaren 3-4 AIOS voor het aandachtsgebied in opleiding. Voor ieders profiel, zie “wie zijn wij?”op www.hematologiegroningen.nl/protocollen/

Hanneke Kluin-Nelemans is opleider; Edo Vellenga plaatsvervangend opleider. De voortgang van de aios wordt geëvalueerd in korte klinische beoordelingen en halfjaarlijkse voortgangsbesprekingen met de opleider. Elke aios krijgt per 3-4 maanden een roulerend supervisor toegewezen met wie alle poliklinische patiënten besproken worden. De dagelijkse patientenzorgtaken worden verricht onder supervisie van het staflidhematoloog ingedeeld in de supervisie van de afdeling.

Er is structureel wekelijks hematologieonderwijs waarin de verschillende hematologische ziektebeelden worden besproken. Er is een maandelijkse refereeravond waarin de AIOS al naar gelang het thema actief bijdraagt. Op identieke wijze helpt de AIOS ook in het bijhouden van de website teksten.

In het eerste jaar participeert de AIOS nog in diensten van de interne geneeskunde; in het tweede jaar participeert de AIOS in de hematologie-diensten (onder supervisie), gemiddeld 6-7 x per jaar een week. Daarnaast participeert de AIOS in aansluiting aan de stollingsstage in de stollingsdiensten.

Sollicitatie en contact

Contactadres:

Prof.dr.J.C. Kluin-Nelemans

Hoofd Afd. Hematologie
Universitair Medisch Centrum Groningen
PO Box 30.001; Hanzeplein 1
9700 RB Groningen
tel. 050-3612354
email: j.c.kluin@umcg.nl
website: www.hematologiegroningen.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx