Differentiatiestage Cardiovasculaire genetica Cardiovasculaire genetica

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het aandachtsgebied cardiovasculaire genetica omvat het erfelijkheidsonderzoek en –advies bij adviesvragers en patiënten met een (verdenking op een) erfelijke hartziekte bij henzelf of in hun familie. De stage cardiovasculaire cardiogenetica in het UMCG biedt ongekende mogelijkheden om binnen diverse terreinen van de cardiogenetica (klinisch, genetisch/technisch, klinisch genetisch) kennis en vaardigheden op te doen. Het UMCG is een van de grootste centra op het gebied van patiëntgericht onderzoek op het gebied van de cardiogenetica en richt zich op patiënten en families met cardiomyopathieën, primaire elektrische hartziekten, plotse dood en premature atherosclerose. Ook worden veel patiënten met aortapathologie (al dan niet met een verdenking op het marfansyndroom) en structurele hartziekten gezien. Deze patiëntengroepen worden gezien op multidisciplinaire poliklinieken, waarbij nauw samengewerkt wordt met een (kinder-) cardioloog, en eventueel een vasculair internist.

Naast de wekelijkse polikliniek Cardiogenetica in het UMCG, vinden  buitenpoliklinieken cardiogenetica plaats in: het Antonius Ziekenhuis Sneek (1x per 4 weken), het Deventer Ziekenhuis (min 1x/8 weken), het Martini ziekenhuis Groningen (1x per 4 weken), het MCL Leeuwarden (1x per 4 weken) en de Isala Klinieken Zwolle (1x per 4 weken). De aorta/marfanpolikliniek vindt elke 2 weken plaats. Patiënten met een structurele (aangeboren) hartziekte worden op een aparte polikliniek gezien.

Betrokken klinisch genetici:

  • Mw. drs. J.C. Herkert,  klinisch geneticus
  • Mw. dr. Y.H. Hoedemaekers, klinisch geneticus, tevens contactpersoon
  • Mw. dr. W.S. Kerstjens-Frederikse, klinisch geneticus
  • Dr. P.A. van der Zwaag, klinisch geneticus
  • Mw. Prof. dr. I. M. van Langen, klinisch geneticus

Hoe ga ik leren?

De AIOS verricht erfelijkheidsonderzoek en counseling onder supervisie van een klinisch geneticus. Hierbij worden differentiaal diagnose, klinisch beeld, mogelijkheden van diagnostiek, behandeling en preventie voor de adviesvrager en familie besproken. Zowel in het UMCG als op een van de buitenpoli's zal de AIOS patienten / familieleden zien.

De AIOS overlegt regelmatig met klinisch genetici, cardiologen, vasculair internisten, moleculair genetici, laboratoriummedewerkers en psychosociaal medewerkers, o.a. op de polikliniekvoorbesprekingen, en het wekelijkse multidisciplinair overleg (“cardiolunch”) waarbij naast patientenzorg ook aandacht is voor research en logistieke zaken.

Gedurende de stage zal de AIOS het Landelijk Cursorisch Onderwijs voor A(N)IOS Klinische genetica kunnen volgen. Daarnaast neemt de AIOS deel aan het intern onderwijs. Ook behoort het bijwonen van de bijeenkomst van de landelijke werkgroep erfelijke hartziekten (in juni en december) tot de mogelijkheden,

Afhankelijk van de ervaring van de AIOS kan deze ook in de 2e fase van de stage genetisch consulenten gaan superviseren.

Samenwerkende instellingen

Deventer Ziekenhuis
Isala
Martini Ziekenhuis

Sollicitatie en contact

Sollicitatie met brief en CV schriftelijk of per email aan de hieronder genoemde contactpersoon, gevolgd door sollicitatiegesprek met in ieder geval opleider, staflid werkzaam in deelgebied en AIOS.

Zo nodig zal de aios geholpen worden met het vinden van woonruimte voor deze periode.

Contact:. mw. dr. Y.M. Hoedemaekers, klinisch geneticus, UMCG, Afdeling Klinische Genetica, CB 51, Postbus 30001, 9700 RB  Groningen, tel: 050-3617229, email: y.m.hoedemaekers@umcg.nl

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx