Differentiatiestage Abdominale Chirurgie/GI

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Omdat het UMCG als academisch centrum  een groot geografisch gebied  bedient, worden alle facetten van de abdominale chirurgie in het UMCG in de volle breedte en in hoog volume uitgevoerd. Naast de basale gastro-intestinale chirurgie zijn oesophaguschirurgie, HPB-chirurgie, locally advanced-rectum chirurgie, IBD, complexe buikwandchirurgie en HIPEC speerpunten. Hiernaast kan de differentiant profiteren van de unieke positie van het UMCG als grootste transplantatiecentrum van Nederland en kan er desgewenst geparticipeerd worden in MOD-diensten en transplantatiechirurgie (nier, dundarm – en pancreastransplantaties). Ook zijn er mogelijkheden naar eigen wens diverse substages in het differentiatietraject te passen, zoals  bijvoorbeeld een HPB-stage (inclusief levertransplantaties), laparoscopische colorectale chirurgie, bariatrie of upper-GE. Doel is om de differentiant niet alleen een gedegen GE-basis te geven, maar ook een zo veel mogelijk op maat gesneden opleiding te bieden. Een dergelijke tailormade-approach, waarbij de wensen van de differentiant zo centraal mogelijk staan, maakt deze stage uniek.  Hierbij wil het UMCG ook maximaal profiteren van de uitgebreide expertise van onze perifere opleidingsziekenhuizen binnen regio 6 op verschillende subonderdelen  van de GE-chirurgie.

De GE-chirurgie heeft een eigen deelopleider, die alle opleidingsassistenten, die een GE-stage in het kader van hun algemene opleiding of differentiatieopleiding volgen, begeleidt. De deelopleider participeert met de opleider in de voortgangsgesprekken.

Sollicitatie en contact

Voor informatie kunt u mailen naar dr. J. Lange, met mailadres: j.lange@umcg.nl.

Het secretariaat van de abdominale chirurgie is te bereiken onder telefoonnummer: 050-3612283

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx