Differentiatiestage Stage Hepatobiliaire Chirurgie en Levertransplantatie

Wat gaat de aios leren?

In het land zijn slechts drie centra waar levertransplantaties (LT) worden verricht (Groningen, Leiden en Rotterdam). Hierdoor kan niet in iedere opleidingsregio een LT-stage worden geboden. Om die reden willen wij differentianten, ook van buiten regio VI,  met specifieke interesse in levertransplantatie en HPB chirurgie de mogelijkheid bieden een HPB/LTx-stage te doen. De stage kan 4 of 8 maanden duren.

Het aandachtsgebied HPB/LT van het UMCG verricht meer dan 100 leveroperaties per jaar, ca 50 pancreasoperaties en ca 60 levertransplantaties. Het UMCG is binnen Nederland het enige ziekenhuis waar kinderlevertansplantaties en levende donor levertransplantaties worden uitgevoerd. De opleidersgroep van de Hepatobiliare Chirurgie & Levertransplantatie bestaat uit zo'n acht chirurgen, en wordt ondersteund door twee HPB/LT fellows en een case manager.

In 2012 is een managed Clinical Network HPB chirurgie Noord Nederland opgericht, een nauw samenwerkingsverband met de volgende klinieken waar ook HPB chirurgie wordt verricht:  Isala Zwolle, MST Enschede, MCL Leeuwarden en Tjongerschans Heerenveen. Het UMCG fungeert hierin als tertiair en quaternair verwijscentrum.

Het aandachtsgebied HPB/LT van het UMCG participeert in DPCA en DHBA. De afdeling is actief in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van galweg/lever en pancreas chirurgie en levertransplantatie. 

Sollicitatie en contact

Aanvangmogelijkheden stage: in overleg, het aantal plekken: één differentiant gelijktijdig.

Sollicitatie of informatie:
U kunt een motivatiebrief met CV, inclusief publicaties en verrichtingen naar M.T. de Boer, m.t.de.boer@umcg.nl, 050-3612896 (secretariaat).

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx