Differentiatiestage Ouderengeneeskunde

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage kenmerkt zich door de hechte samenwerking van verschillende disciplines binnen het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde. Aanleren van kennis en vaardigheden uit relevante vakgebieden is daardoor niet beperkt tot aparte deelstages. De AIOS heeft gedurende de hele stage contact met supervisoren uit zowel de interne geneeskunde als neurologie en psychiatrie. Bovendien kan de AIOS een deel van de opleidingstijd besteden aan poliklinisch werken binnen de algemeen interne geneeskunde.

De staf van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde (UCO) bestaat uit vijf internisten-ouderengeneeskunde. Daarnaast is er een neuroloog aan de afdeling verbonden. Er is een nauwe samenwerking met de afdeling Ouderenpsychiatrie waar drie ouderenpsychiaters werkzaam zijn. De ouderenpsychiaters zijn vrijwel dagelijks op de afdeling aanwezig omdat zij zelf spreekuur op het UCO doen en deelnemen aan multidisciplinaire overleggen.

Daarnaast bestaat het team uit verpleegkundige specialisten, een neuropsycholoog, klinisch psychologen, en sociaal-psychiatrisch verpleegkundigen. Er is een vaste samenwerking met de afdelingen ergotherapie en fysiotherapie.

De AIOS heeft voor ieder spreekuur een vaste supervisor maar afhankelijk van de fase van de opleiding, krijgt de AIOS met alle medewerkers te maken.

De AIOS werkt op veel spreekuren samen met een paramedicus. Op het spreekuur meervoudige diagnostiek met een verpleegkundige, op het spreekuur cognitieve stoornissen met de neuropsycholoog en op het spreekuur vallen met een fysiotherapeut. Daarbij is er steeds een duidelijke taakverdeling tussen de verschillende disciplines.

De vaste opleidingsactiviteiten van het Universitair Centrum Ouderengeneeskunde bestaan, naast de supervisie, uit een afdelingsbreed multidisciplinair overleg (éénmaal per week) en een Journal Club (éénmaal per week). Daarnaast neemt de AIOS deel aan de opleidingsactiviteiten voor alle AIOS interne geneeskunde. Dit zijn o.a. ochtendrapport, klinische conferentie, medisch-ethische conferentie, radiologiebespreking, en obductiebespreking.

De AIOS wordt beoordeeld met korte praktijk beoordelingen en voortgangsgesprekken. Verder houdt de AIOS een portfolio bij. De AIOS wordt ook gevraagd om éénmaal per jaar de D-RECT vragenlijst in te vullen om de opleiding en supervisorengroep te evalueren.

De differentiatiestage kan in deeltijd worden gevolgd (met een minimum aanstelling van 80%).

Diensten

De AIOS doet diensten volgens het dienstrooster van de AIOS interne geneeskunde. Dit komt gemiddeld neer op één weekenddienst (zaterdag en zondag), zeven nachtdiensten en twee bereikbare diensten (zaterdag of zondag) per vier maanden.

Sollicitatie en contact

Universitair Medisch Centrum Groningen

T.a.v. Dr. G.J. Izaks
Universitair Centrum Ouderengeneeskunde
Huispostcode AA43
Postbus 30.001
9700 RB Groningen
Telefoon: 050-361 39 21 (secretariaat)
E-mail: g.j.izaks@umcg.nl

AIOS interne geneeskunde met belangstelling voor de differentiatie ouderengeneeskunde worden uitgenodigd om een korte sollicitatiebrief met CV te schrijven aan de opleider. Dit kan al in de eindfase van de opleiding tot basisarts of direct na aanvang van de opleiding tot internist. Als er plaats is op het moment dat de stage zou moeten beginnen, wordt de AIOS uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek.

AIOS die zich eerst alleen willen oriënteren, kunnen ook contact opnemen met de opleider.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Bouwen aan de toekomst van gezondheid
Het UMCG is de grootste werkgever van Noord-Nederland. De ruim 10.000 medewerkers werken in de patiëntenzorg, in het onderwijs en aan vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek. De focus ligt op gezond en actief ouder worden: Healthy Ageing. Kijk voor meer informatie op de website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

tel.: 050 361 61 61
website: https://www.umcg.nl/NL/Onderwijs/Paginas/default.aspx