Differentiatiestage Sociale pediatrie Sociale Pediatrie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

 

 

 

 

Sociale Pediatrie is het jonge specialisme dat zich bezighoudt met het kind en gezondheidsklachten in relatie tot zijn omgeving. De sociaal pediater besteedt meer dan andere kinderartsen aandacht aan bio-psycho-sociale determinanten als oorzaak of als gevolg van gezondheidsproblemen. Bij deze determinanten kun je ook denken aan sociaal-economische en culturele omstandigheden, het fysieke milieu, leefstijl en gedrag en de invloed van het gezond­heidszorg systeem zelf. Bij gevolgen wordt ook de invloed op de kwaliteit van leven met een ziekte en behandeling gerekend.

Het UMCG heeft als een van drie academische centra de opleidingsplaats sociale kindergeneeskunde.  Een stage  sociale pediatrie in het UMCG zou voor verdieping voor de algemeen kinderarts kunnen zorgen en een goede voorbereiding op een fellowship sociale pediatrie.

 

 

 

 

Organisatie van de opleiding

 

Opleiden is een essentieel onderdeel van het werk van de 68 kinderartsen in het Beatrix Kinderziekenhuis. Door de modernisering van de opleiding is de opleidingstaak in de afgelopen tien jaar sterkt veranderd. Zowel landelijk, regionaal als lokaal zijn nieuwe opleidingsinitiatieven ontstaan, instrumenten uitgeprobeerd en vernieuwingen geïmplementeerd.

Alle opleidingen in het UMCG en de regio Noord en Oost hebben zich sinds 2010 aangesloten bij het regionaal kwaliteitsborgings systeem dat minimaal de volgende metingen vereist per opleidingscyclus van vijf jaar:
1x DIRECT, 1 x SETQ, 1 x internal audit en/of een proefvisitatie. 
De visitatie van de opleiding kindergeneeskunde is verricht in januari 2011, en met een uitstekend resultaat afgesloten.

De vakgroep sociale kindergeneeskunde heeft 2 sociale pediaters en 3 fellows sociale kindergeneeskunde. De sectie sociale kindergeneeskunde heeft een erkende opleiding tot sociaal pediater.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact

Inlichtingen:

Boudien Flapper, opleider Sociale Kindergeneeskunde b.flapper@umcg.nl

Adres: Beatrix Kinderziekenhuis/UMCG CA 31, Postbus 30.001, 9700RB Groningen

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek

Bouwen aan een gezonde toekomst.
Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan. Lees meer op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

website: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Kinderen/Paginas/KinderenLanding.aspx