Differentiatiestage Neonatologie neonatologie IC

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Organisatie van de opleiding

Als u een stage neonatologie doet, doorloopt u eerst een inwerkprogramma en krijgt u een vaste begeleider/supervisor toegewezen. Met uw supervisor bespreekt u vooraf het stageplan. Daarin kunnen wederzijdse wensen en verwachtingen opgenomen worden. Halverwege de stageperiode wordt een tussentijdse evaluatie gehouden. Afsluitend vindt een eindevaluatie plaats.

Tussentijdse toetsing vindt plaats door middel van minimaal 4 tot 6 kpb’s. U geeft aan welke toetsingsvorm uw voorkleur heeft. Daarmee wordt zo veel mogelijk rekening gehouden. Wij raden u aan in elk geval een 360 graden feedback te doen. Gedurende de stageperiode maken wij afspraken met u over congresbezoek en cursussen

8 neonatologen en 3 fellows

Sollicitatie en contact

-         Aanvangmogelijkheden van de stage gaan i overleg met, er zijn maximaal 2 plaatsen beschikbaar.

-         Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met dr. A Jaarsma;

o       a.s.jaarsma@bkk.umcg.nl

o       UMCG, secretariaat neonatologie,postbus 30001, 9700RB Groningen

o       Tel 050 3614215

 

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek

Bouwen aan een gezonde toekomst.
Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan. Lees meer op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

website: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Kinderen/Paginas/KinderenLanding.aspx