Differentiatiestage Kinderlongziekten Kinderlongziekten en kinderallergologie: verdiepingsstage

Duur: 
3 maanden

Wat gaat de aios leren?

Supervisie stage in een van de grootste academische kinderziekenhuizen waar zowel kinderlongziekten en kinderallergologie in de volle breedte wordt geboden. De verdiepingstage is vooral gericht op de AIOS ter voorbereiding op het werk als algemeen kinderarts. Het doel is als algemeen kinderarts een meer dan gemiddelde kennis en ervaring te hebben in Kinderlongziekten en Kinderallergologie. De profileringstage is geschikt ter voorbereiding op een eventuele opleiding tot kinderlongarts of kinderarts-allergoloog. De activiteiten zoals genoemd in de verdiepingsstage vormen ook een onderdeel van deze stage, maar met grotere intensiteit, meer zelfstandigheid en meer verantwoordelijkheid. De aios kan kiezen om het accent op de Kinderlongziekten of de Kinderallergologie te leggen. In beide gevallen zijn er mogelijkheden om klinische en poliklinische ervaring op te doen met patiënten die gezien worden in het kader van erkende Top-referente functies: voor de Kinderlongziekten: ernstig astma, congenitale longafwijkingen, cystic fibrosis (CF) en longtransplantatie bij kinderen, bij de Kinderallergologie: voedselallergie en immunotherapie. Voor CF zorg is er een gespecialiseerde poli. Voor complexe vormen van allergie is er een multidisciplinair spreekuur in medewerking met de afdeling dermatologie.  Longfunctieonderzoek bij jonge kinderen is een belangrijk aandachtsgebied. Onderzoek wordt verricht vanaf zuigelingenleeftijd! Dubbelblinde voedselprovocatie is in het UMCG ontwikkeld en is een van de speerpunten van de Sectie Kinderlongziekten en Kinderallergologie. Bij de verdiepingsstage Kinderlongziekten is er gelegenheid om bronchoscopieën bij te wonen; ook wordt gestreefd om onder supervisie pleurapunctie en/of thoraxdrainage te leren. Een training in indicaties voor en beoordelen van resultaten van Longfunctie onderzoek bij kinderen vanaf 6 jaar is eveneens een onderdeel van deze stage.

Sollicitatie en contact


Neem mondeling contact op met de stagecoördinatoren: Prof dr E.J Duiverman (Kinderlongziekten; e.j.duiverman@bkk.umcg.nl), en/of Prof Dr. A.E.J. Dubois (Kinderallergologie; a.e.j.dubois@bkk.umcg.nl) voor aanvullende informatie en/of schrijf een sollicitatiebrief naar een van beiden.
Voor beiden: Telefoon: 050 3614215. Adres: Beatrix Kinderziekenhuis/UMCG Postbus 30.001, 9700RB Groningen

Wij verwachten van de aios een enthousiaste en flexibele instelling met bewezen aanleg voor samenwerking.

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek

Bouwen aan een gezonde toekomst.
Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan. Lees meer op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

website: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Kinderen/Paginas/KinderenLanding.aspx