Differentiatiestage Intensive care Kinder High Care

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De Kinder High Care (KHC) is een belangrijk onderdeel van de Kinder Intensive Care (IC) van het Beatrix Kinderziekenhuis. De Kinder HC is een zogenaamde step-up/step-down unit. Dat wil zeggen dat kinderen met een verhoogd risico op vitale bedreiging van een of meerdere orgaanfuncties of een toegenomen (verpleegkundige) zorgzwaarte worden opgenomen in deze afdeling. Daarnaast worden kinderen opgenomen die stabiel genoeg zijn om ontslagen te worden uit de Kinder IC, maar nog niet om medische redenen overgeplaatst kunnen worden naar een medium care afdeling. Een ander belangrijk deel van de patiëntpopulatie van de HC bestaat uit patiënten met een tracheostoma en/of chronische beademing. Veelal betreft het patiënten bij wie meerdere orgaansystemen zijn aangedaan en dientengevolge ook veel behandelend artsen betrokken zijn.

Sollicitatie en contact

Dr. Martin Kneyber, kinderarts-intensivist enplaatsvervangend opleider Kinder IC (m.c.j.kneyber@umcg.nl)

Drs. Joke Kieboom, kinderarts-intensivist (j.k.w.kieboom@umcg.nl)

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek

Bouwen aan een gezonde toekomst.
Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan. Lees meer op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

website: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Kinderen/Paginas/KinderenLanding.aspx