Differentiatiestage Hematologie Kinderhematologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Er bestaat er een groot scala aan primaire, hematologische ziektebeelden, regelmatig ernstig en vaak voorkomend in een geringe frequentie. Verder treden bij veel ziektebeelden hematologische afwijkingen op. De kinderhematoloog is dus:

A: hoofdbehandelaar van ziektebeelden als:

  • Hemoglobinopathieën (sikkelcelziekte en thalassemie) en overige aangeboren hemolytische anemieën (rode cel membraan afwijkingen en enzym deficiënties).
  • Hemofilie, de ziekte van von Willebrand en andere stollingsfactor deficiënties zich uitend in een verhoogde bloedingsneiging.
  • Trombo-embolische ziektebeelden.
  • Single cell cytopenie of pancytopenie (beenmergfalen).
  • Immunohematologie.
  • Transfusies en transfusie-gerelateerde complicaties.

maar ook:

B: consulent op bijvoorbeeld de intensive care neonatologie, intensive care pediatrie, bij kinderen onder behandeling van de kinder-cardioloog, kinder-nefroloog, kinder-gastroenteroloog, kinder-oncoloog of kinderchirurg. Verder wordt de kinderhematoloog vaak geraadpleegd door algemene kinderartsen uit de regio.

De kinderhematologie in het Beatrix Kinderziekenhuis is een van de kinderhematologische centra in Nederland. Kinderen worden naar Groningen verwezen vanuit heel Noord- en Oost-Nederland. Er zijn ziektespecifieke spreekuren voor kinderen met een hemoglobinopathie en voor kinderen met hemofilie.

De kinderhematologie heeft nauwe contacten met het hematologisch laboratorium van het UMCG o.a. op het gebied van (hematocytometrie, microscopiseren, stollingsonderzoek, hemoglobineonderzoek, bijzonder bloedgroepen onderzoek.

Deze stage biedt de mogelijkheid de kennis en inzicht in de kinderhematologie van belang voor de algemeen kinderarts dan wel kinderarts subspecialist te vergroten en ervaring op te doen in contacten met laboratorium en bloedbank. Tevens kan de stage een opstap zijn naar een vervolgopleiding in de kinderhematologie dan wel de rol van aandachtsvelder kinderhematologie in een “shared care” ziekenhuis.

Organisatie van de opleiding

Opleiden is een essentieel onderdeel van het werk van de 67 kinderartsen in het Beatrix Kinderziekenhuis. Door de modernisering van de opleiding is de opleidingstaak in de afgelopen tien jaar sterkt veranderd. Zowel landelijk, regionaal als lokaal zijn nieuwe opleidingsinitiatieven ontstaan, instrumenten uitgeprobeerd en vernieuwingen geïmplementeerd.

Alle opleidingen in het UMCG en de regio Noord en Oost hebben zich sinds 2010 aangesloten bij het regionaal kwaliteitsborgings systeem dat minimaal de volgende metingen vereist per opleidingscyclus van vijf jaar: 1x DIRECT, 1 x SETQ, 1 x internal audit en/of een proefvisitatie. 
De visitatie van de opleiding kindergeneeskunde is verricht in januari 2011, en met een uitstekend resultaat afgesloten.

De sectie kinderoncologie-hematologie bestaat uit 5 enthousiaste stafleden die zorg dragen voor de kinderhematologie en de kinderoncologie; 2 van de stafleden houden zich speciaal met de kinderhematologie bezig. Op de polikliniek is een “nurse-pratitioner” kinderoncologie werkzaam.

De sectie heeft een erkende opleiding tot kinderarts oncoloog-hematoloog.

In het Beatrix Kinderziekenhuis zijn ongeveer 26 aios en 3 anios werkzaam die op een prettige manier samenwerken en elkaar helpen om de opleiding tot een succes te maken. Op de intranet site staan de noodzakelijke protocollen. Iedere nieuwe aios krijgt een introductieklapper met alle wetenswaardigheden over de inrichting van het kinderziekenhuis, afspraken over verantwoordelijkheden en supervisie en praktische zaken zoals medicatie voorschrijven en ontslagbrieven maken.

Op de SKION en NVK website zijn richtlijnen/protocollen te raadplegen m.b.t. diagnostiek en behandeling van de meest voorkomende kinderhematologische aandoeningen: op de SKION site gaat het om aandoeningen als aplastische anemie, MDS en andere vormen van beenmergfalen; op de NVK website gaat het om o.a. sferocytose, sikkelcelziekte en neonatale stroke.

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek

Bouwen aan een gezonde toekomst.
Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan. Lees meer op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

website: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Kinderen/Paginas/KinderenLanding.aspx