Differentiatiestage Algemeen Kinderoncologie

Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het kinderoncologisch centrum Groningen is een van de vier centra in Nederland waar het hele vakgebied van de kinderoncologie aan bod komt: leukemie en lymfomen; hersentumoren; solide tumoren. De stage biedt dus mogelijkheden om kennis te vergaren betreffende diagnose en behandeling van ieder ziektebeeld binnen de kinderoncologie en de complicatie van behandeling.

Er is een intensieve samenwerking betreffende zowel diagnostiek als behandeling met andere specialismen binnen het UMCG. Voorbeelden hiervan zijn de werkgroep kinderneuro-oncologie en de werkgroep kindertumoren. Verder zijn de regionale kinderartsen nauw betrokken bij de uitvoering van de behandeling met name die van de leukemie en complicaties.

 Het vak van de kinderoncoloog betreft het hele kind alsmede zijn omgeving. Daarmee biedt deze stage de mogelijkheid alle aspecten (competenties) van de kindergeneeskunde tegelijkertijd binnen een beperkte populatie te beoefenen , daarnaast kan het ook een opstap zijn naar een vervolgopleiding in de kinderoncologie dan wel de rol van aandachtsvelden kinderoncologie in een “shared care” ziekenhuis

Opleiden is een essentieel onderdeel van het werk van de 67 kinderartsen in het Beatrix Kinderziekenhuis. Door de modernisering van de opleiding is de opleidingstaak in de afgelopen tien jaar sterkt veranderd. Zowel landelijk, regionaal als lokaal zijn nieuwe opleidingsinitiatieven ontstaan, instrumenten uitgeprobeerd en vernieuwingen geïmplementeerd.

Alle opleidingen in het UMCG en de regio Noord en Oost hebben zich sinds 2010 aangesloten bij het regionaal kwaliteitsborgings systeem dat minimaal de volgende metingen vereist per opleidingscyclus van vijf jaar: 1x DIRECT, 1 x SETQ, 1 x internal audit en/of een proefvisitatie. 
De visitatie van de opleiding kindergeneeskunde is verricht in januari 2011, en met een uitstekend resultaat afgesloten.

De sectie kinderoncologie bestaat uit 5 enthousiaste stafleden die ook zorg dragen voor de kinderhematologie. Op de polikliniek is een “nurse-practitioner” kinderoncologie werkzaam.

De sectie heeft een erkende opleiding tot kinderarts oncoloog-hematoloog.

In het Beatrix Kinderziekenhuis zijn ongeveer 26 aios en 3 anios werkzaam die op een prettige manier samenwerken en elkaar helpen om de opleiding tot een succes te maken. Op de intranet site staan de noodzakelijke protocollen. Iedere nieuwe aios krijgt een introductieklapper met alle wetenswaardigheden over de inrichting van het kinderziekenhuis, afspraken over verantwoordelijkheden en supervisie en praktische zaken zoals medicatie voorschrijven en ontslagbrieven maken.

Op de SKION website zijn richtlijnen/protocollen te raadplegen m.b.t. diagnostiek en behandeling van de meestvoorkomende kinderoncologische aandoeningen.

Sollicitatie en contact

Sollicitatie & contact

Prof. Dr. W.J.E. Tissing, hoofd sectie kinderoncologie-hematologie

Contact via secretariaat V.D.L. Jones;  v.d.l.jones@umcg.nl; telefoonnummer 050-3614147

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek

Bouwen aan een gezonde toekomst.
Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan. Lees meer op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

website: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Kinderen/Paginas/KinderenLanding.aspx