Differentiatiestage Academische kindergeneeskunde

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage Academische kindergeneeskunde is een stage in een van de grootste academische kinderziekenhuizen van Nederland. In het Beatrix Kinderziekenhuis wordt multidisciplinaire kindergeneeskunde in de volle breedte van het vakgebied geboden. Tijdens de stage vervult u als afdelingssupervisor een centrale rol in de klinische en poliklinische algemene kindergeneeskundige patiëntenzorg. U verzorgt onderwijs en u heeft de mogelijkheid onderzoek te doen. U kunt de stage aanvullen met een module spoedpoli die volop contacten biedt met zorgprofessionals uit de eerste- en tweedelijn.

Met de stage Academische kindergeneeskunde heeft u een unieke kans behandelaar of supervisor te zijn in het volledige traject dat de patiënt van verwijzing tot ontslag doorloopt. U leert omgaan met alle aspecten van de spilfunctie die deze arts in de patientenzorg vervult.

 

Opleiden is een essentieel onderdeel van het werk van de 68 kinderartsen in het Beatrix Kinderziekenhuis. Door de modernisering van de opleiding is de opleidingstaak in de afgelopen tien jaar sterkt veranderd. Zowel landelijk, regionaal als lokaal zijn nieuwe opleidingsinitiatieven ontstaan, instrumenten uitgeprobeerd en vernieuwingen geïmplementeerd. Het Beatrix Kinderziekenhuis heeft bij die modernisering op een aantal punten een voorhoederol gespeeld, mede doordat het UMCG altijd uitgesproken opleidingsambities heeft gehad en door de concrete steun van onderwijskundigen van het Weckebach Instituut

Alle opleidingen in het UMCG en de regio Noord en Oost hebben zich sinds 2010 aangesloten bij het regionaal kwaliteitsborgingssysteem dat minimaal de volgende metingen vereist per opleidingscyclus van vijf jaar:
1x DIRECT, 1 x SETQ, 1 x internal audit en/of een proefvisitatie. 

Vooruitlopend hierop heeft de opleiding kindergeneeskunde in het kader van kwaliteitsmeting en -borging in 2009 en 2010 al de volgende metingen gedaan:

 

 

 

DatumMetingGevolg/actie

 

 

 

 

April 2009

Beoordeling van de supervisor-competenties
(gemodificeerde CTEI-vragenlijst) 

Individuele nabespreking
Supervisor van het jaar

 

 

Juli 2009

Stress-enquete (wat geeft belasting en wat geeft AIOS
energie, cf inspectielijst) 

Verbeterpunten en actielijst
Herhaling enquete 2010

 

 

Mei 2010

Quickscan onder AIOS en staf (score op 5-puntsschaal
van opleidingsmomenten, veiligheid, begeleiding)

Inbreng in bespreking proefvisitatie

 

 

Juli 2010

Proefvisitatie (COC-model voor proefvisitaties)

Plenaire bespreking en
actiepunten lijst

 

 

 

 

Sollicitatie en contact

  • Aanvangmogelijkheden van de stage gaan altijd in onderling overleg, er zijn maximaal twee plekken tegelijk bezetbaar.
  • Wij verwachten van de AIOS een enthousiaste en flexibele instelling met bewezen aanleg voor samenwerking.
  • Neem mondeling contact op met de stagecoördinatoren: dr Shadid en dr Verhagen (opleider) voor aanvullende infomatie en/of schrijf een sollicitatiebrief naar een van beiden.

 

Adres: 
UMCG afdeling kindergeneeskunde
Postbus 30.001
9700RB Groningen

Tel: 050-3619868;
Email: m.e.de.wiljes@bkk.umcg.nl (secretariaat)

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek

Bouwen aan een gezonde toekomst.
Wij bouwen aan de toekomst van gezondheid, in patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en vervolgopleidingen. We willen in al deze kerntaken excelleren én innoveren, omdat we weten dat het altijd nog beter kan. Lees meer op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Noord Oost Nederland (UMCG).

Contact

Universitair Medisch Centrum Groningen Beatrix Kinderkliniek
Hanzeplein 1
9713 GZ Groningen

website: https://www.umcg.nl/NL/Zorg/Kinderen/Paginas/KinderenLanding.aspx