Differentiatiestage Algemeen

Aanvang: 
01-03-2016
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleidingsgroep Kindergeneeskunde Tergooi biedt AIOS kindergeneeskunde een profileringstage van 6 maanden.

 

Welkom in opleidingsziekenhuis Tergooi!

 

De vakgroep kindergeneeskunde biedt 2 verschillende stage mogelijkheden:

 - Supervisie, management & polikliniek algemene pediatrie,

- Supervisie, management & kinderlongziekten/allergie.

Op termijn zullen een 3e en 4e stage worden aangeboden:

- Supervisie, management & sociale pediatrie.

- Supervisie, management & 2e lijn endocrinologie

Er is plek voor 1 stage van 0.8 – 1.0 FTE.

De eerste stage is succesvol afgerond eind 2015

Een vast element van de stage is supervisie & management. Het keuze element van de stage bestaat uit algemene pediatrie of kinderlongziekten/allergie. Op termijn zal ook sociale pediatrie en 2e lijn endocrinologie worden aangeboden.

 

Tergooi

Tergooi behoort tot de top 20 van grote ziekenhuizen in Nederland, met locaties in Hilversum en Blaricum. Er is opleiding voor 11 medische vervolgopleidingen, 4 stage erkenningen voor AIOS huisartsgeneeskunde en 5 overige specialistische opleidingen zoals klinische fysica en farmacie.

De kindergeneeskunde zit in de OOR VUMC. Er zijn 2 AIOS, 5 ANIOS en 1 HAIO. Daarnaast verschillende co-assistenten van het VUMC en AMC.

 

Achtergrond en doelstellingen

De transitie van AIOS naar specialist confronteert startende specialisten met een veelvoud aan niet-klinische taken, het nemen van beslissingen en het delegeren van verantwoordelijkheden. Startende specialisten voelen zich onvoorbereid op de benodigde generieke competenties zoals leiderschap, management en het omgaan met financiële aspecten van de gezondheidszorg.

In de opleiding kindergeneeskunde wordt veel nadruk gelegd op klinische taken in de tertiaire zorg. De kinderarts wordt weinig geschoold in poliklinische zorg in de 2e lijn, terwijl dit een kerntaak is van veel kinderartsen.

Deze stage biedt de mogelijkheid om deze kerntaken te ontwikkelen. Er is aandacht voor oplossingsgericht communiceren, het omgaan met onzekerheid en beperkingen.

In de opleiding tot kinderarts wordt veel ervaring opgedaan met de acute astmazorg. Daarnaast worden er kinderen gevolgd op de polikliniek, nadat zij opgenomen zijn geweest vanwege acute exacerbaties. Er worden relatief weinig kinderen en pubers met astma of allergieën in de chronische fase gezien tijdens de poliklinische stages, en de kennis en vaardigheden om specifiek deze patiënten met hun chronische aandoening goed te begeleiden komt in de opleiding tot kinderarts relatief weinig aan bod. Deze stage biedt inhoudelijke verdieping in chronische ziektes als astma, allergieën, en eczeem in de algemene kindergeneeskundige praktijk.

Daarnaast bieden wij ruimte voor het ontwikkelen van niet-medische kennis en vaardigheden die nodig zijn om als lid van een vakgroep te kunnen functioneren na het afronden van de opleiding tot kinderarts. De AIOS wordt uitgedaagd om verschillende taken met elkaar te combineren, zoals supervisie op afdeling & SEH, spreekuren en managementtaken.

 

Leerdoelen

Met betrekking tot het element supervisie

Het leren superviseren van arts-assistenten.

Het leren leiding geven aan het verpleegkundig team

Het leren zelfstandig medische beslissingen te nemen en verantwoordelijkheid te nemen, waarbij op de achtergrond supervisie beschikbaar is.

Het leren omgaan met onzekerheid.

 

Met betrekking tot het element management

Ontwikkelen van kennis en inzicht van het management van de vakgroep Kindergeneeskunde en ziekenhuis Tergooi.

Ontwikkelen van leidinggevende vaardigheden, door bijvoorbeeld besprekingen voor te zitten.

Ontwikkelen van inzicht in de financiering van ziekenhuiszorg

Ontwikkelen van managementvaardigheden door bijvoorbeeld uitvoeren van een verbetertraject.

 

Met betrekking tot element kinderlongziekten

Ervaring opdoen in de intensieve begeleiding en behandeling van kinderen met astma, en in de diagnostiek en behandeling van allergische ziekten en eczeem bij kinderen.

Zelfstandig kunnen interpreteren van longfunctieonderzoek.

Goed leren samenwerken met meerdere disciplines rondom het kind met astma, o.a. in de eerste lijn.

 

Met betrekking tot het element algemene kindergeneeskunde

Oplossingsgericht communiceren

Ervaring opdoen in diagnose & beleid

Ervaring opdoen met het managen van een poli.

Leren omgaan met onzekerheid, niet (meteen) kunnen oplossen

Leren delegeren en grenzen stellen

Time management

 

Supervisie

Spreekuren vinden gelijktijdig met een spreekuur van een van de begeleidende kinderartsen plaats zodat direct supervisie mogelijk is. De mate van supervisie tijdens de spreekuren zal worden bepaald door (de groei van) het ervaringsniveau van de AIOS. De AIOS doet zelfstandig spreekuur voor zowel nieuwe als controlepatiënten.

De AIOS rouleert tijdens deze profileringstage mee als algemene supervisor van arts-assistenten en co-assistenten op de kinderafdeling (3 maanden) en afdeling neonatologie (3 maanden). Een kinderarts is direct beschikbaar voor ondersteuning en supervisie.

 

Diensten

De AIOS participeert in de diensten als achterwacht. Tijdens deze diensten is een van de andere dienstdoende kinderartsen beschikbaar voor advies & ondersteuning.

 

Onderwijs

De AIOS participeert tijdens de profileringstage in onderwijs aan arts-assistenten, co-assistenten en verpleegkundigen.  De AIOS neemt deel aan het onderwijsrooster van de kinderartsen

 

Indeling en rooster:

3-4 dagdelen supervisie op afdeling met bijbehorende spoedtaken.

2-3 dagdelen poli (kinderlongziekten); 1 dagdeel allergiepoli per 2 weken

1 dagdeel verdieping en administratie, 1 dagdeel management. Bijvoorbeeld:

Maandag       ochtend          Supervisie afdeling    

middag          Supervisie afdeling, SEH, verloskamer

Dinsdag         ochtend          Allergie poli (1x per 2 weken)/administratie

middag          Uitwerken en verdiepen

Woensdag     ochtend          Longpoli

middag          Longpoli

Donderdag    ochtend          Supervisie/ management

middag          Onderwijs; supervisie afdeling, SEH, verloskamer

Vrijdag           ochtend          Parttime dag

middag          Parttime dag

 

Cursussen:

Indien beschikbaar en gewenst kan er een cursus of nascholing gevolgd worden op het gebied van algemene pediatrie, astma, allergie (bijv. Trends) of management (bijv. management cursus VVAA)

 

Evaluatie:

Introductiegesprek met POP, tussentijdse evaluaties elke 6 weken, en eindgesprek met opleider

Wekelijks reflectie met kinderarts-mentor

KPB’s: minimaal 2 per maand

360 graden feedback

Themakaarten: themakaart XIV (algemene competenties) en themakaart pulmonologie met aftekenen KBS.

 

Ervaringen

Marije Koopman, kinderarts.

Voorheen: AIOS Kindergeneeskunde OOR UMCU. Profileringstage in Tergooi (2015)

Marije_koopman@hotmail.com

 

Sollicitatie en Informatie

Aantal stageplaatsen: 0.8 - 1 FTE per stageperiode. Startdatum: in overleg.

 

Dr. EW van Ewijk, opleider,  bewijk@tergooi.nl

Drs. JJ Jöbsis, plaatsvervangend opleider,  jjobsis@tergooi.nl

Sollicitatie schriftelijk of per e-mail:

Mevr. G. Bijlsma, secretaresse kindergeneeskunde

Tergooi

Postadres: Postbus 10016, 1201 DA, Hilversum

Bezoekadres: Rijksstraatweg 1, 1261 AN, Blaricum

T: 088-7531753 (algemeen)

T: 088 – 7533664 (secretariaat)

Tergooi, lokatie Blaricum

Niet alleen voor zorg kunt u in Tergooi terecht, ook opleiden is een kernactiviteit van Tergooi. Als opleidingsziekenhuis biedt Tergooi samen met preferente partners en opleidingsinstituten een omgeving waar specialisten en medewerkers dagelijks kunnen groeien door wat ze leren en doen. De Tergooi Academie is het onderdeel van Tergooi dat zich hiermee bezighoudt. Kijk voor de mogelijkheden op onze website.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Utrecht UMCU, OOR Amsterdam VUMC.