Volwassenpsychiatrie Aandachtsgebied Volwassenen - verslavingspsychiatrie

Duur: 
6 maanden
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Een stage verslavingspsychiatrie binnen Tactus biedt een uitgelezen kans om competenties op psychiatrisch en psychotherapeutisch, maar ook op verslavings- en somatisch gebied te ontwikkelen.

Tactus is een instelling voor verslavingszorg in midden en oost Nederland. We richten ons in de eerste plaats op mensen die verslaafd zijn of verslaafd dreigen te raken aan alcohol, drugs, medicijnen, gokken, gamen, eten of een combinatie daarvan. Hun gedrag kan tot problemen leiden, waardoor ze fysiek en maatschappelijk niet meer goed functioneren. We zijn er zowel voor mensen die vrijwillig hulp bij ons zoeken als voor mensen die mede door hun verslaving in aanraking komen met justitie.
Onze tweede doelgroep is het netwerk van de cliënt, bijvoorbeeld de partner, de familie, de school of de werkgever, maar ook de hulpverlener(s). Voor een goede zorgverlening is het van belang dat zij nauw bij het zorgtraject betrokken zijn.

Sollicitatie en contact

Voor informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met J. van der Nagel, opleider (j.vandernagel@tactus.nl, 06-10435417) of met Anne-Marie van den Hoek, plaatsvervangend opleider (a.vandenhoek@tactus.nl, 06-51237537), of mail naar psychiatrieopleiding@tactus.nl

Tactus

Tactus streeft naar een bedrijfsvoering waarin ontwikkeling en leren een belangrijke plaats inneemt. Dit doen wij onder andere door het aanbieden van trainingen waarbij je ontwikkeling zoveel mogelijk op de werkplek plaatsvindt. Bekijk onze site voor de mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Tactus
Keulenstraat 3
7418 ET Deventer

tel.: 0570-500100
website: http://www.tactuswerkenleren.nl/