Volwassenpsychiatrie Psychiatrische psychotherapie bij volwassenen Stage psychotherapie bij complexe posttraumatische problematiek, transculturele psychiatrie en wetenschappelijk onderzoek

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?


Stichting Centrum ’45  en Equator Foundation zijn topreferent centrum voor behandeling van complexe posttraumatische problematiek. Stichting Centrum ’45 en Equator Foundation zijn partner in de Arq Psychotrauma Expert Groep, een groep van organisaties die zich bezig houden met het thema psychotrauma en de gevolgen van schokkende gebeurtenissen. Binnen Arq worden kennis en expertise rond psychotraumatologie ontwikkeld door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en verspreid via onderwijs, in nauwe samenhang met de behandeling van patienten met complexe posttraumatische problematiek.
In de stage (aandachtsgebied volwassenen) doet de aios kennis en ervaring op in diagnostiek en behandeling van mensen met een diverse traumatiseringscontext. De combinatie van psychotherapie, psychotraumatologie en transculturele psychiatrie maakt de stages van Stichting Centrum '45 en Equator Foundation tot een unieke gelegenheid deze aspecten van de psychiatrie in samenhang te leren kennen.
.
De als zelfstandige stage erkende opleiding van Stichting Centrum ’45/Equator Foundation heeft een samenwerkingsverband met de Opleiding Psychiatrie van het LUMC (opleider Prof. Dr. R. van der Mast), maar ook aios die elders hun basisopleiding volgen, komen in aanmerking voor deze keuzestage.

 

Hoe ga ik leren?

De stages bij Stichting Centrum '45 en Equator worden gekarakteriseerd door de aspecten psychotherapie, psychotraumatologie en transculturele psychiatrie bij patiënten met complexe posttraumatische problematiek. De zes stageplaatsen zijn verdeeld over de locaties Oegstgeest en Diemen. Daarnaast  is er een stage wetenschappelijk onderzoek.

Psychotraumatologie omvat het brede scala van psychiatrische en psychotherapeutische behandelingsmethoden voor complexe en langdurige posttraumatische problematiek. De aios leert het gebied o.a. kennen door deelname aan de multidisciplinaire indicatiestelling en behandeling. 

Psychotherapie is de eerste keus behandeling bij (complexe) PTSS en omvat trauma specifieke interventies, ondersteunende of op verwerking en verandering gerichte psychotherapie, in samenhang met psychiatrische interventies in engere zin. 

Transculturele psychiatrie krijgt in de stage expliciet aandacht in de zin van het vergroten van de gevoeligheid voor en de vaardigheid in het omgaan met transculturele aspecten binnen de behandeling.

Opleidingsactiviteiten
Technisch theoretische verdieping   
cursus in één van de traumagerichte psychotherapeutische technieken (EMDR, BEPP, NET) 
deelcursus (extern) in één van de grote psychotherapeutische referentiekaders: m.n. GPT, psychodynamisch, cliëntgericht, schematherapie (alleen in de 12-maanden stages)
cursus complexe posttraumatische psychopathologie (intern)

Praktijktraining psychotherapie
Supervisie algemeen
Supervisie specifiek van EMDR/BEPP/NET en supervisie in gekozen psychotherapeutisch referentiekader, door erkende supervisoren

Wetenschappelijk onderzoek
deelonderzoek binnen lopend onderzoekstraject (4 uur/week) tijdens de klinische stage
intern referaat en z.m. presentatie op congres of publicatie
deelname aan een internationaal congres wordt gestimuleerd
aparte wetenschapsstage 

 

 

Samenwerkende instellingen

Leids Universitair Medisch Centrum Willem-Alexander Kinderziekenhuis

Sollicitatie en contact

U kunt telefonisch of per email contact opnemen voor nadere informatie betreffende de (beschikbaarheid van) stageplaatsen bij Patricia Dashorst , psychiater, opleider - 071 5191500 of p.dashorst@centrum45.nl of bij de plaatsvervangend opleider Geert Smid - 020-6274974 of g.smid@centrum45.nl


Uw sollicitatie kunt u richten aan
Patricia Dashorst, psychiater

Opleider psychiatrie Centrum’45-Equator
Aandachtsgebied volwassenen
Rijnzichtweg 35
2342 AS Oegstgeest

Vervolgens wordt u uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek op de afdeling waarvoor u opteert met de opleider en plv. opleider of supervisor van de afdeling.  

Stichting Centrum 45

Stichting Centrum ’45 is hèt landelijk behandel- en expertisecentrum voor psychotrauma.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Stichting Centrum 45
Rijnzichtweg 35
2342 AX Oegstgeest

tel.: 071 519 15 00
website: http://www.centrum45.nl/nl