Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Wat maakt deze stage uniek: Tijdens de 24 maanden stage / differentiatie vaatchirurgie wordt de assistent dusdanig opgeleid dat het certificaat Vaatchirurgie behaald kan worden. Deze stage kan dus worden gelijkgesteld aan het huidige CHIVO-schap vaatchirurgie. Door de combinatie van vaatchirurgie, geïncorporeerde stage interventie radiologie en cardiothoracale chirurgie (assisteren bij TEVAR en thoraco-abdominale aorta chirurgie) komt het hele palet van de vaatchirurgie aan bod.

4 stafleden vaatchirurgie die intensief samenwerken met 4 stafleden interventieradiologie, vasculair neurologen en vasculair internisten.
Elke week op donderdag middag vaatbespreking waarbij onderscheid wordt gemaakt in de cerebrale vaatbespreking en de perifere vaatbespreking. Elke week shuntbespreking met de nefrologen en eenmaal per twee weken cardiothoracale vaatbespreking.
De acute vaatzorg wordt gewaarborgd in een 24/7 vaatachterwacht waarin de assistent actief participeert.
De vasculair research is een belangrijk onderdeel van de vaatchirurgie en ook hierin zal de assistent actief participeren.

Sollicitatie en contact

Dr. J.P.P.M. de Vries
Opleider vervolgopleiding Vaatchirurgie
030-6092056.
088-3203000, sein 306
j.vries@antoniusziekenhuis.nl

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/