Differentiatiestage Kinderpathologie Perinatale obducties en placentapathologie

Aanvang: 
24-12-2019

Wat gaat de aios leren?

De doelen van deze stage zijn:

 • Bedreven raken met het uitvoeren van alle aspecten van kinderobducties.
 • Bekwamen in placenta fysiologie en pathologie.
 • Beoordelen van pathologie op de kinderleeftijd naar aandachtsgebied(-en) naar keuze.
 • Start met opbouw van een nationaal- en internationaal netwerk op het gebied van perinatale pathologie.

Hoe ga ik leren?

 • Bijwonen en verrichten van foetale, neonatale en kinderobducties op de geaffilieerde ziekenhuizen van Pathologie-DNA.
 • Verrichten van macroscopisch- en microscopisch onderzoek van placenta’s, abortus curettementen inclusief molapathologie. Digitale pathologie is beschikbaar, hierdoor is het mogelijk om ook histologie van de andere locaties te beoordelen.
 • Histologisch onderzoek op de kinderleeftijd van aandachtsgebied(-en) naar eigen keuze.
 • Consultatie van Nederlandse en buitenlandse experts op deelgebieden. Hiermee bouwt de AIOS zijn netwerk op voor de toekomst als patholoog.
 • Doornemen van International Pediatric Pathology Association (IPPA) cursus materiaal (we moedigen deelname aan deze cursus aan).
 • Gebruik makend van directe lijnen met genetica, gynaecologie en kindergeneeskunde. Hierdoor leer je hoe je deze specialisme goed kan ondersteunen voor hun verdere diagnostiek, bepaling van beleid en advisering van de ouders.
 • Casus voor de perinatale audit voorbereiden en participeren in de voorbespreking en de audits die plaats vinden in de verschillende ziekenhuizen.
 • Participeren inhet onderwijs voor AIOS gyneacologie en kindergeneeskunde? Een combinatie met een goed omschreven stuk wetenschappelijk onderzoek ter verdieping ondersteunen we.

 

Show-and-tell

Waarom bij Pathologie-DNA?
Pathologie-DNA verrichten perinatale obducties voor acht ziekenhuizen (Jeroen Bosch Ziekenhuis ‘s Hertogenbosch, Bernhoven Ziekenhuis Uden, St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein, Rijnstate Ziekenhuis Arnhem, Ziekenhuis Gelderse Vallei Ede, Slingeland Ziekenhuis Doetinchem, Diakonessenhuis Utrecht en Ziekenhuis Rivierenland Tiel).
We verrichten obducties bij (verdenking op) congenitale afwijkingen. Naast afwijkingen is er ook voldoende gelegenheid om normale anatomie en histologie te bekijken bij IUVD’s als gevolg van solutio en andere placentaire oorzaken. Deze obducties vinden veelal plaats in Den Bosch, Nieuwegein en Arnhem.

Kinderpathologen
Primair zal de AIOS gestationeerd zijn op locatie Den Bosch, in overleg is ook een van de andere locaties mogelijk. In totaal verrichten vier pathologen de kinderobducties en zij doen de placenta diagnostiek binnen Pathologie-DNA. Door verschillen in achtergrond en opleiding van de pathologen is het tevens een verrijking om met meerdere opleiders te kunnen werken.

Specialisatie
Pathologen in het samenwerkingsverband hebben zich in twee of drie deelgebieden gespecialiseerd. De perinatale stage kan gecombineerd worden met verdieping in andere vakgebieden zoals dermatopathologie, lever, interstitiële longziekten, hematopathologie en moleculaire diagnostiek op de kinderleeftijd of in de gehele omvang van het vak mogelijk. Meer informatie over de pathologen die werkzaam zijn bij Pathologie-DNA is te vinden op onze website: www.pathologie-dna.nl/pathologen-klinisch-moleculair-biologen-managers_1

Opleiding
Pathologie-DNA maakt deel uit van de OOR Utrecht en OOR Oost-Nederland (ON). Meer informatie over het samenwerkingsverband Pathologie-DNA is te vinden op www.pathologie-dna.nl.

Duur

 • 2 tot 3 maanden (in overleg)
 • Bij combinatie van de differentiatie stage perinatale pathologie met een van de andere differentiatie stages binnen Pathologie-DNA (zoals bijvoorbeeld hematopathologie, GE- of leverpathologie) is uitbreiding naar bijvoorbeeld 6 maanden mogelijk.

Wat vragen wij?
Je bent tenminste 3e-jaars AIOS pathologie die de basis van obducties beheerst. Je bent geïnteresseerd in perinatale- en kinderpathologie.

Samenwerkende instellingen

Jeroen Bosch Ziekenhuis
Rijnstate

Sollicitatie en contact

Bij interesse of vragen kun je contact opnemen met S. Mol, locatie Jeroen Bosch Ziekenhuis, tel 073-5532750.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/