Differentiatiestage Kinderneurologie Differentiatiestage kinderneurologie

Aanvang: 
03-06-2019
Duur: 
3 maanden
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

De aios participeert in het team Kind en Ontwikkeling, dat bestaat uit vier medisch specialisten (2 kinderarts- kinderneurologen, 1 neuroloog-kinderneuroloog en 1 kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen) en een verpleegkundig specialist. Samen dragen zij zorg voor de poliklinische en klinische kinderneurologische patiënten. De stage is bedoeld om neurologisch denken en kinderneurologisch onderzoek goed aan te leren. Aan het einde van de stage kan de aios het volledig kinderneurologisch onderzoek zelfstandig uitvoeren en is de aios vertrouwd met het gebruik en de interpretatie van de diverse onderzoeken welke ter beschikking staan (MRI/EEG/EMG/PSG etc). Ook kan de aios kinderneurologische problematiek ordenen op hoofdlijnen. Daarmee is de aios voor de toekomst toegerust om zelfstandig een kind met een neurologisch probleem te onderzoeken en diagnosticeren.

 

Hoe ga ik leren?

Je doet zelfstandig spreekuur onder directe supervisie van een van onze kinderneurologen. Je krijgt een rol in de gespecialiseerde spreekuren voor kinderen met ontwikkelingsproblemen, hoofdpijn en slaapstoornissen en in de multidisciplinaire spreekuren voor patiënten met NF1, Down syndroom en andere erfelijke aandoeningen. Tot slot participeer je in de bereikbaarheidsdiensten voor de kinderneurologie.

 

De aios is in jaar 5 van de opleiding kindergeneeskunde. De mogelijkheden voor aanvang van de stage gaan in overleg. De stage kan in deeltijd worden ingevuld, waarbij de stageduur navenant verlengd wordt.

 

Bij een stage duur van 3 maanden bij voorkeur verlengen tot 6 maanden door te combineren met een van de andere aangeboden stages bijv. EEA. Voor aios die in het kader van common trunk supervisie stage doen in het St. Antonius Ziekenhuis kan deze differentiatie stage van 3 maanden ook aansluitend aan de supervisie stage worden gedaan. In het kader van de opleiding tot kinderneuroloog is het, na afstemming met je academische werkplek, ook bespreekbaar om voor langere tijd een vaste dag in de week kinderneurologisch spreekuur onder onze supervisie te doen.

Show-and-tell

Roel Polak: “Het Antonius Ziekenhuis biedt alles wat een AIOS-hart begeert; een complex en divers patiënten-aanbod, onderwijs-minded specialisten, frequent discipline overstijgend onderwijs en een veilige en uitdagende leeromgeving.”

Sollicitatie en contact

Kandidaten met belangstelling voor deze differentiatiestage kunnen zich voor informatie en een oriënterend gesprek wenden tot de kinderarts-kinderneuroloog Marleen Korver (a.korver@antoniusziekenhuis.nl) of tot één van de opleiders Ingrid Lukkassen (i.lukkassen@antoniusziekenhuis.nl) of Maartje ten Berge (m.berge@antoniusziekenhuis.nl).

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/