Differentiatiestage Cardioanesthesiologie Cardioanesthesiologie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het St. Antonius ziekenhuis heeft een topreferente functie met betrekking tot de cardiothoracale chirurgie. Het aandachtsgebied is dus een afspiegeling van de topklinische cardioanesthesie die dagelijks wordt bedreven. Voor de stage betekent dit dat complexe open hartoperaties, longchirurgie en thoracale vaatchirurgie aan bod komen. 

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrief met motivatie aan afdelingshoofd Anesthesiologie. Dr. H.P.A. van Dongen, opleider anesthesiologie Postbus 2500 3430 EM Nieuwegein Tel: (030) 609 23 04 e-mail: maatschap@anest-nieuwegein.net

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/