Differentiatiestage Algemeen Profileringsstage algemene kindergeneeskunde - supervisiestage voor laatste jaars arts-assistenten, management en organisatie kinderafdeling

Aanvang: 
18-09-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In het laatste jaar van de opleiding is het mogelijk een profileringsstage kindergeneeskunde van een ½ jaar te doen in het St. Antonius Ziekenhuis.

De stage wordt ruim tevoren op maat gesneden, afhankelijk van ambities en gewenste leerdoelen van de AIOS. Verdiepingsonderdelen kunnen dan worden aangebracht. Belangrijkste leerdoel: op het niveau van de pasklare eindverantwoordelijk kinderarts de afdeling aansturen (organisatie) en superviseren  van de patiëntenzorg door jongere arts-assistenten, semi-arts en co-assistenten. Benodigde competenties: senior niveau van klinisch redeneren en differentiaal diagnostisch denken, het (kunnen) interpreteren, wegen en toepassen van (soms uiteenlopende) adviezen van verschillende consulenten en het aanspreekbaar zijn in de rol van (eind) verantwoordelijke professional. Organiseren van de afdeling met verpleegkundig teamhoofd.

Hoe ga ik leren?

De 9 EPA’s uit het landelijk opleidingsplan TOP2020, alsmede de klinische vaardigheden worden allen reeds beheerst op Miller Niveau 4. Tijdens deze stage komt niet alleen de medische inhoud over algemeen kindergeneeskundige zorg komt aan de orde, maar vooral de competentiegebieden: organisatie, management, communicatie en samenwerking, leiding geven en didactische vaardigheden bij het begeleiden van jongere jaars arts-assistenten als stagebegeleider.

De AIOS heeft tijdens deze stage ook een superviserende taak over de semi-arts en de co-assistenten en treedt op als eind beoordelaar.
De AIOS geeft les aan andere AIOS (cyclisch onderwijs).
De AIOS doet mee in het dienstrooster van de kinderartsen voor achterwachtdiensten.
De AIOS neemt deel aan vakgroepsvergaderingen en management overleggen.

Sollicitatie en contact

Een sollicitatie voor een profileringsstage kindergeneeskunde kan worden gericht aan het secretariaat kindergeneeskunde, t.a.v. kinderartsen Ingrid Lukkassen of Maartje ten Berge (kindergeneeskunde@antoniusziekenhuis.nl). Voor informatie secretariaat kindergeneeskunde: 088 320 6325.

De profileringsstage is voor 5e jaars arts-assistent kindergeneeskunde vanuit alle clusters mogelijk. Dit onderdeel heeft een duur van 6 maanden fulltime of 7 maanden 80%.

 

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/