Aanvang: 
19-12-2017

Wat gaat de aios leren?

De AIOS werkt en leert met name op de poliklinische afdeling slaapgeneeskunde (locatie Leidsche Rijn, Utrecht). Mogelijkheid om te participeren bij klinische instelling van apparaten bij ademhalings-gerelateerde slaapstoornissen. Stageduur is minimaal 4 maanden. De AIOS werkt samen met de supervisoren op locatie Utrecht en Nieuwegein. De AIOS verdiept zich in de slaapgeneeskunde in bredere zin.  Basiskennis en vaardigheden van de diagnostiek en behandeling van het obstructief slaapapneusyndroom (OSAS) dienen reeds aanwezig te zijn.

De AIOS dient tijdens de verdiepingsstage uitvoerig kennis te vergaren op het gebied van de diagnostiek en behandeling van: Gecompliceerd verlopende behandeling OSAS-patiënt. Centraal slaapapneusyndroom (CSAS) en complex slaapapneusyndroom (CXAS). (niet volledig NIV-afhankelijke) hypoventilatiesyndromen. Niet-respiratoir bepaalde slaapstoornissen.

Begeleiding en bewaken van het diagnostisch proces van de patienten die worden geanalyseerd op de diagnostische polikliniek thoracale oncologie.. Supervisie van de AIOS (PTO-stage)  onder begeleiding van dr Schramel.Actieve participatie in de supervisie van de klinische oncologie afdeling en dagbehandeling. Supervisie van de AIOS (klinische oncologie stage) onder begeleiding van supervisor.Het doen van oncologie spreekuren, waarin oa de patienten worden gezien die systeem therapie krijgen.Voorzitten van MDO. Participatie in het EBUS programma, EUS programma (afdeling MDL), en interventie bronchoscopie. Mogelijkheid tot het verrichten van klinisch wetenschappelijk onderzoek.

Hoe ga ik leren?

Vaardigheidsniveau: zelfstandig ademhalings-gerelateerde slaapstoornissen poli (niveau 5)Polygrafie beoordelen (niveau 5), polysomnografie beoordelen (niveau 4); CPAP/ BiPAP indicatie en instellen (niveau 5); ASV niet aanwezig De AIOS leert uitgebreide anamnese te voeren gericht op slaapstoornissen en lichamelijk onderzoek te verrichten en relevant aanvullend onderzoek aan te vragen. De AIOS is in staat om een differentiaal diagnose op te stellen.         De AIOS verdiept zich in de algemene slaapgeneeskunde. De AIOS verdiept zich in de klinisch bewaakte polysomnografie. De AIOS neemt actief deel aan het MDO op het gebied van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. De AIOS neemt deel aan cursussen en (internationale) congressen op het gebied van slaapgerelateerde ademhalingsstoornissen. De AIOS neemt deel aan WAS. De AIOS is in staat om CPAP en BiPAP klinisch in te stellen. De AIOS is in staat om behandeling met MRA te initiëren onder supervisie van een centrum. De AIOS is in staat diagnostiek te verrichten en behandeling te initiëren bij CPAP-intolerante patiënten. De AIOS is in staat diagnostiek te verrichten naar en behandeling in te stellen bij:       CSAS • CPAP geïnduceerd CSAS •       mixed slaapapneusyndroom met residuaal CSAS. De AIOS moet onderscheid kunnen maken tussen verschillende overlap-syndromen en eventueel specifieke behandeling daarbij.  Zoals de (niet volledig NIV-afhankelijke) hypoventilatiesyndromen. obesitashypoventilatie syndroom (OHS) •         Pickwick syndroom, OSAS met OHS. COPD met chronische respiratoire insufficiëntie. overlapsyndroom COPD en OSAS. NMD. Kyfoscoliose. overige hypoventilatiesyndromen. De AIOS moet onderscheid kunnen maken tussen de niet-respiratoire slaapstoornissen.  M Parkinson. Narcolepsie. slaapgerelateerde bewegingsstoornissen.             farmacologisch geïnduceerde hypersomnie  Onderscheid verschillende slaapstoornissen (niveau 5).

Polikliniek slaapstoornissen: nadruk op ademhalings-gerelateerde slaapstoornissen. Er is ook een aantal poli’s onder supervisie van de neuroloog (supervisie neuroloog Teunissen en Vogels) ter kennisneming van andere niet ademhalings-gerelateerde slaapstoornissen. Actieve participatie / voorzitten MDO. Supervisie AIOS OSAS onder begeleiding van de OSAS-supervisoren. Participatie beoordelen PG/PSG6 . Toepassing van alternatieve/aanvullende therapie opties naast CPAP/BIPAP niveau 5. Aanwezig zijn bij slaapendoscopieën en of slaapgerelateerde KNO operaties zoals Inspire/ multilevelchirurgie en UPPP en zo mogelijk Bimax. tenminste 3 KPB’s en 1 CAT7. Voortgangsgesprekken zoals onder toetsinstrumenten. Behalen van EPA’s (Entrustable Professional Activity)

Sollicitatie en contact

Sollicitatiebrieven kunnen worden gericht aan dr. F.M.N.H. Schramel, opleider, (secretariaat longziekten, Postbus 2500, 3430 EM Nieuwegein), waarna bericht en/of oproep voor sollicitatiegesprek volgt. Om in aanmerking te komen voor de verdiepingsstage bent u in opleiding tot longarts.

St. Antonius Ziekenhuis

Het St. Antonius Ziekenhuis valt onder de Samenwerkende topklinische Opleidingsziekenhuizen (STZ), is lid van Santeon en heeft 32 (RGS-)erkende opleidingen tot specialist of profielarts. Het ziekenhuis behoort daarmee tot de grootste niet academische opleidingsziekenhuizen van Nederland. Er wordt op 2 locaties opgeleid, namelijk in Nieuwegein en in Utrecht.

Het leerhuis, de St. Antonius Academie, streeft samen met de verschillende opleidingsgroepen naar een ambitieus en veilig opleidingsklimaat dat bijdraagt aan Samen zorgen voor kwaliteit van leven, de missie van ons ziekenhuis. Daarnaast faciliteert het leerhuis in een breed aanbod aan vakoverstijgend onderwijs zoals het Brevet Ouderenzorg, de Antonius Management Masterclass, de cursus samenwerken Eerste en Tweede lijn en persoonlijke coaching.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Utrecht UMCU.

Contact

St. Antonius Ziekenhuis
Koekoekslaan 1
3435 CM Nieuwegein

tel.: 088 320 30 00
website: https://www.antoniusziekenhuis.nl/academie/