Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Structuur aanwezig voor gedegen vaatchirurgi-sche opleiding d.w.z. de vaatchirurgie over de gehele breedte (behalve thoracale aneurysmata) met multidisciplinaire besprekingen, vasculaire protocollen en daarnaast ook ruimte voor alge-mene Chirurgie. Integraal onderdeel zijn een endovasculaire-stage bij radiologie/vaatchirurgie en stage op het vaatlaboratorium.

De afdeling chirurgie bestaat uit 10 chirurgen. De chirurgie wordt in de breedste zin van het woord uitgevoerd. Alle grote chirurgische ingrepen worden verricht, van longchirurgie (o.a. VATS-lobectomieën) tot oesofagusresecties. Vanzelfsprekend is er een opleiding Chirurgie. De hervisitatie in december 2010 resulteerde in een verlenging tot 2016. Per februari 2011 is er een toekenning voor de vervolgopleiding Vaatchirurgie. Alle protocollen zijn digitaal aanwezig en direct oproepbaar.

T.a.v. het kwaliteitsbeleid wordt gebruik gemaakt van de Quick-scan, de KISZ-vragenlijst, de D-RECT evaluatie, de SETQ-evaluatie en het patiëntentevredenheidsonderzoek. (kwaliteitsvisitatie 3-12-2010)

Daarnaast worden er 10x / jaar refereeravonden gehouden, 10x/jaar researchbesprekingen, wekelijkse complicatiebespreking.

Het bezoek van cursussen en congressen wordt actief gestimuleerd.

 

Sollicitatie en contact

Van de stage-AIO wordt verwacht dat hij/zij minimaal reeds 4 jaar algemeen chirurgische opleiding heeft voltooid.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de stagebegeleiders dr. E.G.J. Vermeulen, dr. A. Rijbroek, dr. R. Metz.
Persoonlijke sollicitaties zijn te richten aan de dr. H. Rijna, opleider, of dr. E. Vermeulen, voorzitter van de maatschap.
Kennemer Gasthuis, t.a.v., afdeling Chirurgie, Postbus 417, 2000 AK Haarlem. Eventueel telefonisch overleg kan plaatsvinden via het secretariaat Chirurgie 023-5453642.

 

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/