Differentiatiestage Traumachirurgie Gecombineerde differentiatie stage traumachirurgie Spaarne Gasthuis en VUMC

Aanvang: 
13-06-2016
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Spaarne Gasthuis is een groot perifeer STZ ziekenhuis waar de Traumachirurgie op hoog niveau wordt bedreven. Het is een volledig gedigitaliseerd ziekenhuis met een goed georganiseerde en geoutilleerde, opleidingsgerichte afdeling. Het ziekenhuis heeft een level 2 status en de heelkunde heeft nauwe opleidings- en samenwerkingsverbanden met het traumacentrum VUmc, waarmee deze gezamenlijke differentiatie stage is opgesteld. Als differentiant Traumachirurgie volgt u een jaar traumachirurgie in het Spaarne Gasthuis en een jaar in het VU medisch centrum zodat de ideale combinatie van de kunde in de behandeling van monoletsels als wel de polytraumatise wordt geleerd. Er is keuzevrijheid om voor het 5de en 6de jaar de volgorde van de klinieken te bepalen.

Spaarne Gasthuis:
Er is in het Spaarne Gasthuis een ruim aanbod van met name monoletsels (zie tabel). De differentiant zal meedraaien in het algemene dienstooster van de assistenten, maar buiten de diensten ‘uitsluitend’ actief participeren in de traumachirurgische praktijk. Hierbij moet gedacht worden aan een eigen wekelijkse gedifferentieerde traumapoli, actieve deelname in de traumabespreking op maandag (indicatiebespreking) en donderdag (gezamenlijke bespreking met Orthopedie) en traumaonderwijs, operatieve behandeling op de OK en medewerking en supervisie op de SEH. De differentiant wordt daarnaast gestimuleerd wetenschappelijk onderzoek te verrichten en zal casuïstiek bespreken op de 3-maandelijkse goed bezochte Traumanights.

Hoe ga ik leren?

De vakgroep chirurgie SG bestaat uit 21 chirurgen, waarvan 7 traumachirurgen. Er worden gedifferentieerde diensten gedaan over beide hoofdlocaties (Haarlem en Hoofddorp), waar de SEH 24/7 geopend is. Jaarlijks presenteren zich ruim 32.000 patiënten op deze SEH’s*.

De opleiding wordt verzorgd in regio I / VUmc volgens het opleidingsplan SCHERP. Alle verplichte cursussen worden uiteraard volledig vergoed. Voortgangs- en beoordelingsgesprekken worden systematisch gevoerd en vastgelegd in het digitale (VREST) portfolio. Hierbij komt het individueel opleidingsplan aan bod, dat samen met de traumachirurgen gemaakt zal worden.

Er is dagelijks minimaal 1 OK beschikbaar voor geplande traumachirurgie, daarnaast is er dagelijks een acute OK open. De cultuur binnen de afdeling, maar ook in het gehele ziekenhuis is laagdrempelig. Het doel van een kwalitatief goede patiëntenzorg en opleiding wordt bereikt in een vertrouwde, veilige, maar ook kritische omgeving.

Operaties bij volwassen patienten in Spaarne Gasthuis per jaar *

Clavicula 65
Subcapitale humerus 80
Humerus schacht 20
Distale humerus  40
Olecranon 60
Antebrachium 70
Pols  100
Heup/trochanter 540
Tibia plateau 30
Cruris 50
Pilon tibiale 15
Enkel 150
Calcaneus 12

  * gebaseerd op gemiddelde van 2013 en 2014 van beide klinieken, excl. kinder traumachirugie

Show-and-tell

Er is ruimte voor extra verdieping binnen de traumachirurgie in het Spaarne Gasthuis

 • hand- en polschirurgie
 • bovenste extremiteiten
 • arthroscopische chirurgie
 • sportgerelateerde traumachirurgie
 • kindertraumachirurgie
 • complexere enkel- en voetletsels
 • osteoporose gerelateerde traumachirurgie
 • minimaal invasieve chirurgie

Er is ruimte voor extra verdieping binnen de traumachirurgie in het VU medisch centrum

 • Multitrauma opvang en behandeling
 • Damage control surgery
 • Wervelfractuur behandeling
 • Botgenezingsstoornissen en weke delen problematiek

Samenwerkende instellingen

Amsterdam UMC, locatie VUmc

Sollicitatie en contact

U kunt uw interesse kenbaar maken via:

dr. M.J. Heetveld, Spaarne Gasthuis:   heetveld@spaarnegasthuis.nl
dr. F.W. Bloemers, VU Medisch centrum:  FW.Bloemers@vumc.nl

Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij de 4-jarige algemeen chirurgische opleiding heeft voltooid of dat de algemene opleiding op korte termijn zal worden afgerond.
Voor nadere informatie kan men zich wenden tot de stagebegeleiders, R. den Boer, dr. M.J. Heetveld, N.L. Sosef, A.K.F. Tanka en G.A. Visser.
Persoonlijke sollicitaties zijn te richten aan de dr. H. Rijna, opleider, of E. van der Elst, voorzitter van de vakgroep, Spaarne Gasthuis, t.a.v. afdeling Chirurgie, Postbus 417, 2000 AK, Haarlem.
Telefonisch overleg kan plaatsvinden via het secretariaat chirurgie 023 - 224.3520.

Website Spaarne Gasthuis

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/