Differentiatiestage Onderwijs Leiderschap in Opleiden

Aanvang: 
08-06-2017
Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

In deze stage maak je kennis met de verschillende aspecten van leiderschap in opleiden op 2 niveaus: de opleider voor de lokale opleiding en de COC voor het ziekenhuisbrede opleiden. Er wordt aandacht besteed aan de kwaliteiten die je als opleider nodig hebt. Je krijgt inzicht in je eigen drijfveren en hoe deze actief toe te passen in de praktijk. De competenties communicatie, samenwerken en organisatie zijn van belang voor de begeleiding en stimulering van anderen. De voorbeeldrol van opleider, het creëren van een veilige leeromgeving, de manieren om anderen ruimte te geven om een probleem op eigen een manier zelf op te lossen komen aan bod. Hierbij is het effectief geven van feedback van belang. Naast het inzicht krijgen en ontwikkelen van je eigen opleiderskwaliteiten wordt aandacht besteed aan hoe je kwaliteit van opleiding inzichtelijk kunt maken en kunt verbeteren. Je participeert in de DB COC- en COC-vergaderingen en hebt nauw contact met de voorzitter COC. Je doet ervaring op met verschillende instrumenten om kwaliteit te verbeteren zoals SET Q, D-rect en de PDCA-cyclus naar aanleiding van geïdentificeerde verbeterpunten.

Bovendien verscherp je jouw visie op opleiden en jouw rol daarin.

 

Ingangseisen

 • Aios met interesse en ambitie voor onderwijs en opleiden

 • Aangetoonde belangstelling en betrokkenheid bij onderwijs

 • Minimaal 3de jaar van je opleiding tot medisch specialist

 • Toestemming van de opleider èn toestemming College van Toetsing /RGS

 • Aanstellen formele opleider binnen Spaarne Gasthuis

 

Duur stage
6 maanden lang 1 dag in de week.

Hoe ga ik leren?

Leren door te doen

 • Voor aanvang van de stage doe je een ontwikkelassessment met als uitgangspunt het competentieprofiel van een Opleider in het Spaarne Gasthuis. Het assessment geeft je aanknopingspunten om je verder te ontwikkelen richting het profiel van een Opleider. In de stage ga je hier ook actief mee aan de slag aan de hand van verschillende opdrachten. De opdrachten worden in overleg met je opleider in het SG en je mentor geformuleerd.
 • Bij aanvang van de stage kies je een ziekenhuisbrede opdracht (vanuit de COC). De opdracht is je rode draad tijdens de stage en maakt dat je opleidersgevoeligheid ontwikkelt. In de eerste weken van de stage maak je bovendien kennis met vele sleutelfiguren en gremia om een zo breed mogelijk beeld te krijgen van opleiden ‘achter de schermen’.
 • Aan het einde van de stage wordt wederom een assessment afgenomen om te zien of en welke ontwikkeling heeft plaatsgevonden en vindt terugkoppeling van de resultaten (van de opdracht, je reflectie en je adviezen voor de volgende aios) plaats aan de Centrale Opleidingscommissie en andere participanten van deze stage.

Aan het einde van de stage

 • Heb je een eigen beeld gevormd over hoe jij als toekomstig medisch specialist meer bent dan alleen de ‘medicus’. Je eigen werkelijkheid toets je telkens aan je eigen visie op leiderschap en onderwijs en opleiding. In gesprekken met je coach en mentor ontwikkel je je professionele identiteit.
 • Heb je (meer) gevoel voor en inzicht in hoe de medische vervolgopleiding is georganiseerd.
 • Heb je een multidimensionaal beeld ontwikkeld met betrekking tot de organisatie van de medische vervolgopleiding. Je ziet in de praktijk hoe verschillende partijen hun rollen uitvoeren met als gevolg dat je je eigen ‘micro niveau’ ontstijgt.

Meer informatie over deze stage is te vinden in bijgevoegde stageomschrijving.

Sollicitatie en contact

Interesse? stuur ons je cv en motivatie. je kunt ons bellen of mailen voor meer informatie.

Mw. M.J. van Schie. email: mvanschie@spaarnegasthuis.nl - tel: 023-2242888
Mw. drs. J.R. Born. email: jborn@spaarnegasthuis.nl - tel: 023-2241690

Spaarne Gasthuis

Het Spaarne Gasthuis maakt deel uit van de Vereniging Samenwerkende Topklinische opleidingsziekenhuizen (STZ). In het Spaarne Gasthuis is veel aandacht voor het opleiden van medisch en verpleegkundig personeel. We zijn niet voor niets een topklinisch opleidingsziekenhuis. Je kunt bij ons leren en werken tegelijkertijd. Onderwijs, opleiden en wetenschappelijk onderzoek zijn ondergebracht bij het Spaarne Gasthuis Academie. Kijk voor meer informatie op onze website: http://www.spaarnegasthuis.nl/werken-en-leren

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Amsterdam AMC, OOR Amsterdam VUMC.

Contact

Spaarne Gasthuis
Spaarnepoort 1
2134 TM Hoofddorp

tel.: 023 890 89 00
website: https://spaarnegasthuis.nl/