Differentiatiestage Vaatchirurgie Vaatchirurgie

Duur: 
12 maanden
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Slingeland ziekenhuis is een nog relatief jong opleidingsziekenhuis: in 2007 werd de opleidingsbevoegdheid Heelkunde verkregen. Sinds 2009 stroomt er ieder jaar een AIOS Heelkunde in. In 2010 waren er 2 jongerejaars AIOS in opleiding; in 2011 zullen dit er 3 zijn. Omdat het AIOS bestand uit jongerejaars bestaat, worden de zwaardere vaatoperaties voornamelijk door de staf verricht. De vaatdifferentiant zal dus veel verrichtingen kunnen doen, zowel endovasculair als open. Een stage interventieradiologie behoort tot de mogelijkheden. Het Slingeland Ziekenhuis heeft een grote vaatchirugische historie. Zo had het als eerste ziekenhuis in Nederland een vaatfunctie laboratorium hetgeen nog steeds een zeer wezenlijk en goed geïntegreerd onderdeel van onze praktijkvoering is, en een gedifferentieerde vaatdienst. Het jaarlijkse Max Taks Vaatsymposium vindt zijn origine in het Slingeland Ziekenhuis en is een voorbeeld van de multidisciplinaire aanpak en van het belang dat gehecht wordt aan scholing van ondersteunende disciplines.

De afdeling heelkunde bestaat uit de Polikliniek (vaat-, trauma-, GE/oncologiepolikliniek), de SEH, gipskamer en drie verpleegafdelingen (vaatchirurgie, traumatologie en GE/oncologie). De chirurgen hebben de supervisie over de AAZ (Artsen Acute Zorg), een nieuw concept voor hoog kwalitatieve opvang van patiënten op de  SEH en overige plaatsen in het ziekenhuis waar acute zorg gewenst is. De vaatchirurgische zorg is geconcentreerd op één verpleegafdeling waardoor kwaliteit wordt gewaarborgd. Ook complexe wondzorg wordt op deze afdeling regelmatig toegepast.  Er is een short-stay verpleegafdeling waar patiënten met kleine vaatchirurgie en de patiënten die een radiologische interventie in dagopname verblijven.

Opleidersgroep Heelkunde
De vakgroep Chirurgie onderscheidt vijf aandachtsgebieden: vaatchirurgie, gastro-enterologische chirurgie/ oncologische chirurgie, longchirurgie , endocriene chirurgie, chirurgie bij kinderen en traumatologie.  Er werken 8 chirurgen full time. In 2009 en 2010 waren er twee chefs-de clinique (GE/oncologie en traumatologie) werkzaam.  Zij hebben een contract voor één jaar. De specialisaties zijn:
- K.C.A. van Engelenburg, GE/oncologie, longchirurgie, endocriene chirurgie
- Dr. F.M. van Lammeren, opleider Heelkunde, GE/oncologie, chirurgie bij kinderen
- Mw. Dr. M.S. Lemson, plaatsvervangend opleider, vaatchirurgie
- Dr. S.B. van der Meer, traumatologie, algemene chirurgie
- K. Reijnders, GE/oncologie, endocriene chirurgie
- D.M. Scharn, vaatchirurgie, chirurgie bij kinderen
- Dr. J. Seegers:  vaatchirurgie, longchirurgie
- F.J. Staal: traumatologie, algemene chirurgie

Het kwaliteitsbeleid van de NVvH wordt nauwgezet gevolgd. Eén van de leden van de vakgroep is actief als visitator  binnen de Commissie Kwaliteit  van de NVvH.  In dit kader wordt de quick scan binnen de vakgroep  jaarlijks geëvalueerd.  De AIOS beheren het VREST portfolio met kwartaalgesprekken, KPB’s, OSAT’s en  360 graden beoordelingen.  De vakgroep geeft ieder jaar een jaarverslag uit *.  Er is wekelijks regulier MDO overleg met intensivisten,  internisten, MDL-artsen, oncologen en radiologen.  Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd. (*op verzoek verkrijgbaar).

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie vaatchirurgie kunnen worden ingewonnen bij Mw. Dr. M.S. Lemson, D.M. Scharn en Dr. J. Seegers, vaatchirurgen. Telefoon 0314-329988.

Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen en stagemogelijkheden. Bekijk onze website voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
Postbus 169 Doetinchem

tel.: 0314 32 99 11
website: https://www.slingeland.nl/werken-en-opleiden