Differentiatiestage Traumachirurgie Tramachirurgie

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

Het Slingeland ziekenhuis is een nog relatief jong opleidingsziekenhuis: in 2007 werd de opleidingsbevoegdheid Heelkunde verkregen. Sinds 2009 stroomt er ieder jaar een AIOS Heelkunde in. Vanaf 2011 zijn er 3 jongerejaars AIOS in opleiding; in 2012 zullen dit er 4 zijn. Vanwege zijn regiofunctie met een groot verzorgingsgebied kan de traumatologie van met name (mono)trauma’s in zijn volle breedte worden aangeleerd. Het ziekenhuis is hiervoor goed uitgerust. Daarnaast worden regelmatig (poli)traumapatiënten opgevangen vanwege de afstand tot het dichtstbijzijnde traumacentrum. Ook hiervoor is de infrastructuur op peil, inclusief een level 2 ICU. De maatschap heeft 2 traumachirurgen en een chef de clinique, die participeert in de trauma.

De afdeling heelkunde bestaat uit de Polikliniek (vaat-, trauma-, GE/oncologiepolikliniek), de SEH, gipskamer en drie verpleegafdelingen (vaatchirurgie, traumatologie en GE/oncologie). De chirurgen hebben de supervisie over de AAZ (Artsen Acute Zorg), een nieuw concept voor hoog kwalitatieve opvang van patiënten op de SEH en overige plaatsen in het ziekenhuis waar acute zorg gewenst is. Binnen de traumatologie werken 2 traumachirurgen en een chef de clinique, die zich ook voor een deel met de trauma bezighoudt.  De samenwerking met  de collega’s van de orthopaedie is goed te noemen. De orthopaeden nemen vooralsnog geen deel aan de traumatologie. De trauma afdeling is een gecombineerde afdeling met orthopaedie en plastische chirurgie.

Opleidersgroep Heelkunde
De vakgroep Chirurgie onderscheidt vijf aandachtsgebieden: vaatchirurgie, gastro-enterologische chirurgie, oncologische chirurgie, longchirurgie en traumatologie. Er werken 8 chirurgen fulltime en één chef de clinique. De specialisaties zijn:
- K.C.A. van Engelenburg, GE/oncologie, longchirurgie, endocriene chirurgie
- Dr. F.M. van Lammeren, opleider Heelkunde, GE/oncologie, chirurgie bij kinderen
- Mw. Dr. M.S. Lemson, plaatsvervangend opleider, vaatchirurgie
- Dr. S.B. van der Meer, traumatologie
- K. Reijnders, GE/oncologie, endocriene chirurgie
- D.M. Scharn, vaatchirurgie, chirurgie bij kinderen
- Dr. J. Seegers: vaatchirurgie, longchirurgie
- J.F. Staal: traumatologie, algemene chirurgie

Het kwaliteitsbeleid van de NVvH wordt nauwgezet gevolgd. Eén van de leden van de vakgroep is actief als visitator  binnen de Commissie Kwaliteit van de NVvH. In dit kader wordt de quick scan binnen de vakgroep jaarlijks geëvalueerd. De AIOS beheren het VREST portfolio met kwartaalgesprekken, OSAT’s en  360 graden beoordelingen. De vakgroep geeft ieder jaar een jaarverslag uit*.  Er is regulier MDO overleg met intensivisten, internisten, MDL-artsen, oncologen en radiologen. Wetenschappelijk onderzoek wordt gestimuleerd. (* op verzoek verkrijgbaar)

Sollicitatie en contact

Nadere inlichtingen over de differentiatie traumatologie kunnen worden ingewonnen bij de heer dr. S.B. van der Meer, traumachirurg of de heer J.F. Staal, traumachirurg. Telefoon 0314-329911

Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen en stagemogelijkheden. Bekijk onze website voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
Postbus 169 Doetinchem

tel.: 0314 32 99 11
website: https://www.slingeland.nl/werken-en-opleiden