Differentiatiestage poliklinisch werken interne geneeskunde

Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

de stage poliklinisch werken wordt gecombineerd uitgevoerd met de stage consultverlening, ieder voor een half dagdeel. In het dagdeel dat de consultstage wordt gedaan is 1 uur vrijgemaakt om het poliklinisch spreekuur voor te bereiden.
De AIOS bouwt zijn eigen poliklinische patiëntenbestand op. Aan het eind van de stage worden de chronische patiënten overgenomen door de supervisor. Zo heeft de AIOS aan het begin van zijn stage een volledig nieuwe patiëntenpopulatie en "erft" de AIOS geen bekende patiënten van een voorganger.
 • Tijdsplanning
  • Nieuwe patiënt: 45 minuten
  • Controle patiënt: 15 minuten
 • Faciliteiten:
  • een eigen kamer.
  • een eigen onderzoeksruimte (polikliniek).
  • computer
  • eigen dicteerapparatuur.
  • eigen secretariële ondersteuning. 

Sollicitatie en contact

Wilt u solliciteren? Neem contact op met dr. AH Mudde, internist, tel 0314-329660, e-mail a.mudde@slingeland.nl

Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen en stagemogelijkheden. Bekijk onze website voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
Postbus 169 Doetinchem

tel.: 0314 32 99 11
website: https://www.slingeland.nl/werken-en-opleiden