Duur: 
12 maanden

Wat gaat de aios leren?

De stage algemene interne geneeskunde is de eerste stage in de opleiding tot internist. Omdat dit vaak de eerste beroepservaring als BIG-geregistreerde arts is, is er een ruime inwerkperiode van 5 weken, waarin opgenomen een reanimatiecursus en acute cardiologie.
Tijdens de stage is ruim aandacht voor cursorisch onderwijs, discipline overstijgend onderwijs en is er een keuze in congresbezoek. In totaal worden 12 dagen per jaar aan externe onderwijsdagen beschikbaar gesteld, die volledig door het ziekenhuis worden gefinancierd. De AIOS rouleert tijdens de stage AIG tussen de 3 interne afdelingen.
Daarnaast is er de mogelijkheid stage te lopen op de acute opname afdeling (AOA). Dit is een multidisciplinaire short stay opname waarin acute  internistische patiënten aansluitend aan SEH-bezoek gedurende maximaal 48 uur beoordeeld en behandeld worden, waarna triage plaats vindt tussen ontslag of doorplaatsing naar één van de interne afdelingen. 

Supervisie vindt één maal per week gestructureerd plaats tijdens de grote visite en dagelijks ad hoc op indicatie. Een maal per 2 weken is er een patiëntencasuïstiekbespreking.

Onderwijsmomenten vinden vrijwel dagelijks plaats en betreffen:
* voorbereiding bolksgewijs regionaal onderwijs mbv bespreking zelfstudie-opdrachten
* PICO-onderwijs
* Discipline overstijgend onderwijs, gericht op de 7 CanMED competenties
* varia uit de interne geneeskunde en deelgebieden
* interdisciplinaire besprekingen, waaronder systeemziektebesprekeing met de reumatologie

Sollicitatie en contact

voor sollicitatie: neem contact op met dr. AH Mudde, internist, tel 0314-329660, e-mail: a.mudde@slingeland.nl

Slingeland Ziekenhuis

Het Slingeland Ziekenhuis heeft een uitgebreid aanbod van opleidingen en stagemogelijkheden. Bekijk onze website voor een overzicht van alle mogelijkheden.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Slingeland Ziekenhuis
Kruisbergseweg 25
Postbus 169 Doetinchem

tel.: 0314 32 99 11
website: https://www.slingeland.nl/werken-en-opleiden