Differentiatiestage Multitrauma Traumarevalidatie

Duur: 
6 maanden

Wat gaat de aios leren?

Onze visie is dat wij, als opleidingscircuit Arnhem- Nijmegen- Den Bosch, door het aanbieden van opleidingsetalages een nieuwe generatie AIOS zullen opleiden, die beter dan voorheen een start kan maken in het complexe werkveld van de revalidatiegeneeskunde, omdat men een inhoudelijk profiel heeft kunnen ontwikkelen. Dit profiel bevordert niet alleen de kansen op de arbeidsmarkt voor individuele AIOS, maar tevens de ontwikkeling van het vakgebied van de revalidatiegeneeskunde. Onze visie is dat het volgen van een opleidingsetalage de ontwikkeling van sub-specialisaties binnen de revalidatiegeneeskunde zal bevorderen. Hierbij kiezen wij bewust voor de term sub-specialisatie (en niet voor super-specialisatie), omdat specialisatie er niet toe moet leiden dat de breedte van het vakgebied wordt veronachtzaamd; niet binnen de opleiding en niet daarna. Een subspecialisatie moet dienend zijn aan de voortgang van het gehele vakgebied (en niet andersom).

Achtergrond:

In deze stage zult u kennismaken met traumarevalidatie vanaf de acute fase tot aan de chronische fase. Binnen de traumarevalidatie zullen drie hoofdgroepen onderscheiden worden: multitrauma; dwarslaesie en traumatisch hersenletsel. Tijdens deze stage zult u daarom werkzaam zijn op de verschillende afdelingen in verschillende centra. Per hoofdgroep zullen er een aantal topics specifiek onder de aandacht worden gebracht.

Supervisoren:

 • Dr. H. van de Meent
 • Dr. J. Groothuis
 • Dr. I. van Nes
 • Dr. H. Hendricks
 • Mw. A. de Feijter

Hoe ga ik leren?

Leerdoelen:

 • Behandeling en begeleiding van traumapatiënten in de acute fase, inclusief prognose stellen
 • Bepalen van revalidatietraject en revalidatieplek voor traumapatiënten
 • Revalidatie van patiënten met een amputatie, inclusief click-prothese
 • Kennis van diagnose en behandeling CRPS
 • Opvang van de acute dwarslaesiepatiënt
 • Kennis van autonome stoornissen van de dwarslaesiepatiënt
 • Herstel van loopvaardigheid bij incomplete dwarslaesiepatiënten door middel van het loopexpertisecentrum
 • Kennis over nazorg voor dwarslaesiepatiënten
 • Opvang van de patiënt met traumatisch hersenletsel
 • Kennis over complicaties bij de patiënt met traumatisch hersenletsel, zoals NHO en autonome dysregulatie
 • Kennis over cognitieve revalidatie en persisterende cognitieve problemen bij licht en ernstig traumatisch hersenletsel

Samenwerkende instellingen

Radboudumc
Sint Maartenskliniek (SMK)
Revalidatiecentrum Groot Klimmendaal

Sollicitatie en contact

Geinteresseerde kandidaten kunnen hun sollicitatie, inclusief cv, uiterlijk een half jaar voor aanvang van de stage richten aan mw. dr. I. de Groot, revalidatiearts, Radboudumc, Postbus 9101, Lokaal adres 898, 6500 HB Nijmegen.

Sint Maartenskliniek (SMK)

Bij de Sint Maartenskliniek kun je verschillende opleidingen volgen. Kijk op de website voor meer informatie.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Oost-Nederland (ON).

Contact

Sint Maartenskliniek (SMK)
Hengstdal 3
6522 JV NIJMEGEN

tel.: 024 365 99 11
website: https://www.werkenbijmaartenskliniek.nl/lerenenwerken/