Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Aanvang: 
01-01-2015
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleidingsjaar                    : Jaar 5 - 6
Duur                                     : 24 maanden
Werkplek                             : Franciscus Gasthuis & Vlietland
Differentiatiebegeleider   : J.M. van Buijtenen

Franciscus Gasthuis & Vlietland bestaat uit twee locaties, waarbij patiënten met (semi-)acuut traumaletsel geopereerd worden in het Gasthuis (Trauma Level-2). Beide locaties beschikken over een Spoedeisende Eerste hulp waar ongeveer 48.000 patiënten per jaar gezien worden. De sectie traumachirurgie bestaat uit 6 traumachirurgen die allemaal het gehele perifere traumapallet beheersen en behandelen.
 

Met meer dan 3.400 trauma operaties per jaar bieden wij de differentiant een zeer breed scala aan trauma-ingrepen aan. Een kleine greep hieruit: 600 heupfracturen, 140 onderbeenfracturen, 180 enkelfracturen en 200 polsfracturen worden jaarlijks door ons geopereerd.
 
Tijdens zijn/haar differentiatie traumachirurgie zal de differentiant voor alle key-procedures tot minimaal het niveau van de eindtermen worden gebracht. Hiertoe worden per week minimaal 4 dagdelen OK ingepland waar in toenemende mate van zelfstandigheid zal worden gewerkt. Daarnaast zal de differentiant werkzaam en betrokken zijn op de polikliniek, trauma-afdeling, SEH en wekelijkse traumabespreking met orthopeden en plastisch chirurgen.
 
Om aan de eindtermen “opvang en behandeling multitraumapatiënt’ te kunnen voldoen zal de differentiant een (minimaal 3 maanden durende) stage in het Erasmus Medisch Centrum lopen. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst gesloten door de ziekenhuizen en de opleiders.  

De volgende cursussen of congressen zijn verplicht voor de differentiatie en derhalve faciliteren wij het bijwonen hiervan:  

ATLS óf Refresher
Chirurgendagen óf Najaarsvergadering bijwonen
Traumadagen
Assistenten Symposium
AO Advanced Principles Course ó OTC III cursus
DSTC cursus
EMSB cursus
Traumatisch hand- en polsletsel (UMCGG of MUMC)
Deelname aan CASH 3.7
1x bijwonen van een nationaal of internationaal traumacongres tijdens differentiatie óf specifieke traumacursus)

Van de differentiant wordt verwacht dat hij/zij:  

1x per jaar een CAT bespreekt over een traumaonderwerp tijdens de differentiatie
1x een wetenschappelijke voordracht houdt tijdens zijn/haar opleiding
1x een wetenschappelijke publicatie verricht tijdens zijn/haar opleiding
Minimaal 3 maanden stage loopt in het EMC ten behoeve van de opvang en behandeling van multitrauma patiënten

Leermiddelen die wij hanteren tijdens de differentiatie:  

Lokale en landelijke protocollen en richtlijnen
Trauma naslagwerken (lijst beschikbaar)
Digitale leeromgeving: AO Surgery Reference, ICUC, Regionaal traumaprotocol
Leeromgeving: OK, kliniek, traumapoli, gipskamer, SEH, overdracht, MDO trauma, Consulten, Regionale bijeenkomsten
Operatieve verrichtingen
Poliklinische verrichtingen (optioneel)
SCORE onderwijs

Samenwerkende instellingen

Erasmus Medisch Centrum

Sollicitatie en contact

J.M. van Buijtenen (differentiatiebegeleider)
Dr. T.M.A.L. Klem (opleider)
Postbus 10900
3004 BA  ROTTERDAM
t.klem@franciscus.nl
Tel. 010 - 461 62 89

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/