Differentiatiestage Traumachirurgie Traumachirurgie

Aanvang: 
01-01-2015
Duur: 
24 maanden

Wat gaat de aios leren?

Opleidingsjaar                    : Jaar 5 - 6
Duur                                     : 24 maanden
Werkplek                             : Franciscus Gasthuis & Vlietland
Differentiatiebegeleider  : A.G.J. van Marle

Tijdens de differentiatie traumachirurgie zal de differentiant voor alle key procudures tot minimaal het niveau van de eindtermen worden gebracht. Hiertoe worden per week minimaal 4 dagdelen OK ingepland waar in toenemende mate van zelfstandigheid zal worden gewerkt. Door de lateralisatie van de trauma zullen steeds meer ingrepen in straatvorm geopereerd worden waardoor de leercurve snel doorlopen kan worden. Minimaal 4 dagdelen per week worden ingevuld met traumapoli. Deze zal in principe altijd synchroon aan een poli van een traumachirurg plaatsvinden. Verder zal de differentiant de (gedeelde) supervisie over de (trauma-)afdeling krijgen. Tevens is de differentiant verantwoordelijk voor de traumabespreking (uiteraard in goed overleg met een traumachirurg). Om aan de eindtermen (opvang en behandeling multitraumapatiënt) te kunnen voldoen zal de differentiatie gedeeltelijk in het Franciscus en gedeeltelijk (minimaal 3 maanden) in het EMC gevolgd worden. Hiertoe is een samenwerkingsovereenkomst gesloten door de ziekenhuizen en de opleiders. 

Nr.

Thema's SCHERP

Niveau

33

Primaire opvang en triage trauma patiënten

C/D

34

Polytrauma

D

35

Extremiteitsletsel

D

Key procedures - Hoofdgroep

Subgroep

Niveau

Primaire opvang en behandeling (multi)trauma patiënt

Opvang multitrauma
Veiligstellen ademweg

E
E

Beoordeling ventilatie en uitvoeren thoraxdrainage

E

Beoordeling circulatie, initiële bloedingscontrole, creëren toegangsweg

E

Uitwendige stabilisatie bekken (sluitlaken/bekkenband)

E

Beoordeling en immobilisatie wervelkolom

E

Letsels van de romp

Spoedthoracotomie

C

Spoedlaparotomie trauma (o.a. packing, splenectomie, darmresectie)

C

Aanbrengen fixateur externe bekken

C

Letsels van steun- en bewegingsapparaat

Onbloedige repositie en immobilisatie fractuur/luxatie

E

Fasciotomie, debridement, split skin graft

E

Primaire verzorging extern extremiteitsletsel

E

Herstel achillespeesruptuur
Osteosynthese olecranon
Osteosynthese fractura antebrachii

E
D
D

Osteosynthese distale radius fractuur

D

Osteosynthese/prothese proximale femurfractuur
Osteosynthese patella

D
D

Osteosynthese enkelfractuur

D

Osteosynthese overige intra-articulaire/metafysiaire fracturen

D

Osteosynthese overige schachtfracturen

D

Fracturen en luxaties bij kinderen

D

Weekschema
Vaste onderdelen van het weekschema zijn:
Indicatie / Overdracht
Early Bird
Polikliniek / OK
Supervisie afdeling
Voorbereiden en voorzitten traumabespreking

Cursussen en wetenschap
Deelname aan CASH 3 trauma (= differentianten onderwijs) met evt. toets
1 x per jaar bijwonen wetenschappelijke vergadering NVvT
 x per jaar bijwonen Chirurgendagen of Najaarsvergadering NVvH
1 x tijdens differentiatie bijwonen nationaal of internationaal congres Traumachirurgie of specifieke traumacursus
1 x tijdens differentiatie DSTC en HMIMS cursus volgen
1 x per jaar CAT over traumachirurgisch onderwerp
1 voordracht en publicatie in gehele opleiding 

Leermiddelen
Protocollen (i-Document)
Boeken, websites en richtlijnen
Polikliniek (traumapoli en gipskamer)
SEH
Overdracht en indicatiebespreking
Multidisciplinaire traumabespreking
Regionale bijeenkomsten de traumatologie betreffend
Operatieve verrichtingen
Consulten
SCORE onderwijs
AO advanced cursus
AO pediatrics cursus
Statusvoering

Sollicitatie en contact

A.G.J. van Marle (differentiatiebegeleider)
Dr. T.M.A.L. Klem (opleider)
Postbus 10900
3004 BA  ROTTERDAM
a.vanmarle@franciscus.nl 
t.klem@franciscus.nl
Tel. 010 - 461 62 89

Sint Franciscus Gasthuis

Het Sint Franciscus Gasthuis is lid van de Samenwerkende Topklinische opleidingsZiekenhuizen (STZ) en biedt zorg verdeeld over verschillende specialismen. Deze zorg en ondersteuning wordt geleverd door ruim 2000 medewerkers.

Deze instelling maakt deel uit van de OOR Zuidwest Nederland.

Contact

Sint Franciscus Gasthuis
Kleiweg 500
3045 PM Rotterdam

tel.: 010 461 6161
website: http://www.werkenbijhetsfg.nl/